Schuldsanering

De schuldsanering, wanneer en hoe?

Het kan zo zijn dat u in een slechte financiële situatie terecht komt. Rekening na rekening valt op de deurmat en u heeft geen mogelijkheden om deze te voldoen. In dit geval is het mogelijk om een schuldsaneringstraject te doorlopen. Maar hoe krijgt u toegang tot de schuldsanering en hoe gaat het traject vervolgens in zijn werk?

Toegang tot het traject

Om in aanmerking te komen voor de schuldsanering dient u eerst een minnelijk traject te doorlopen. Dit minnelijk traject wordt ook wel het schuldhulpverleningstraject genoemd. Inhoudelijk betekent dit dat u eerst zelf moet proberen van uw schulden af te komen met behulp van de schuldhulpverlening van de gemeente. De schuldhulpverlening van de gemeente houdt kortgezegd in dat u samen met een schudhulpervelener afspraken gaat maken met uw schuldeisers over de terugbetaling van uw schulden. Indien het niet mogelijk is om door middel van schuldhulpverlening tot een oplossing te komen, is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij rechter om toegelaten te worden tot het schuldsaneringstraject. Dit traject wordt ook wel de Wsnp genoemd.

U kunt het verzoek zelf indienen met hulp van de schuldhulpverlener die werkzaam is bij uw gemeente. Vervolgens bekijkt de rechter of u aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot het traject. Denk bij deze voorwaarden aan of u eerder deel heeft genomen aan het traject en of u bereid bent zich te houden aan de regels van de Wsnp. Als de rechtbank besluit dat u toegang krijgt tot de schuldsanering dan krijgt u door de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Ook worden al uw schuldeisers verplicht deel te nemen aan het traject.

Hoe werkt het traject?

Al uw inkomsten worden beheerd door deze Wsnp-bewindvoerder. Vervolgens ontvangt u van uw Wsnp-bewindvoerder een bedrag om van rond te komen. Het overige geld wordt gespaard en gebruikt om uiteindelijk uw schulden mee af te betalen. Het kan ook zo zijn dat de bewindvoerder beslist dat bepaalde bezittingen verkocht dienen te worden om zo uw schulden sneller af te lossen. Daarnaast heeft de Wsnp-bewindvoerder de taak te controleren of u zich aan de overige regels van het schuldsaneringstraject houdt. Om deze reden heeft de Wsnp-bewindvoerder bijvoorbeeld de bevoegdheid om uw post te controleren. Ook geldt dat, indien u werkloos bent, u verplicht bent te solliciteren naar werk gedurende het traject. 

Over het algemeen eindigt het traject na 3 jaar. Na deze 3 jaar bekijkt de rechtbank of u het traject goed heeft doorlopen. Als dit het geval is zal de rechter u een schone lei verstrekken. Dit betekent dat de schulden die na het traject niet zijn afbetaald worden kwijtgescholden. Als alle schulden al zijn afbetaald gedurende het traject, is het traject hiermee natuurlijk ook afgedaan. Het kan echter ook zo zijn dat het traject tussentijds wordt beëindigd, dit kan het geval zijn indien u zich niet aan de voorwaarden van het traject heeft gehouden. In dit geval komt het traject tot zijn einde en worden uw schulden niet kwijtgescholden. Daarnaast kan het zo zijn dan het traject nog met maximaal 24 maanden kan worden verlengd of dat het traject wordt beëindigd zonder schone lei.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Sten


Scheiden in gemeenschap van goederen

Het huwelijk, meestal een mooie verbintenis tussen twee partners. Echter is het niet voor iedereen rozengeur en maneschijn en kan ook hieraan helaas een einde komen. Een scheiding brengt naast emotionele, ook veel financiële en juridische moeilijkheden met zich mee. Het is de bedoeling dat alle zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn worden verdeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gezamenlijke woning.

Soorten huwelijksverbintenissen

Indien u zich bevindt in een dergelijke situatie, wilt u er natuurlijk zo vlot en probleemloos mogelijk uit komen. Het is belangrijk om eerst te weten in welke van de twee soorten verbintenissen u zich bevindt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het huwelijk in gemeenschap van goederen en het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de risico’s en kosten van uw huur/koopwoning in gelijke delen tussen u en uw ex-partner verdeeld. Dit betekent dat beide partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze kosten en risico’s. Wanneer u trouwt onder huwelijkse voorwaarden, betekent dit dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot deze verdelingen. In dit stuk wordt ingegaan op het huwelijk in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen voor huwelijken voor 1 januari 2018 is in beginsel het uitgangspunt, tenzij u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.  Algehele gemeenschap van goederen wil zeggen dat al uw bezittingen en schulden van u samen zijn. In beginsel trouwt u, indien u bent getrouwd vanaf 1 januari 2018, tegenwoordig automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat alle schulden en al uw vermogen wat u vóór het huwelijk had, in beginsel niet vallen onder het gemeenschappelijk eigendom. Alles wat u tijdens dit huwelijk heeft verkregen valt hier wél onder.

Een nieuwe woning

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u een nieuwe woning wilt aanschaffen, moet u bij bepaalde punten stilstaan. Wanneer u de scheidingspapieren/het scheidingsconvenant tekent is het wellicht belangrijk om hierin al het een ander af te spreken over de verdeling van uw woning, zodat er minder complicaties ontstaan over de verdeling en u niet voor verrassingen komt te staan. Dit is echter niet voldoende. Er zal nog een zogeheten ‘akte van verdeling’ moeten worden getekend voor de bank. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt tussen u en uw ex-partner over de verdeling van uw woning, welke kan worden verdeeld (wie het huis krijgt) of gezamenlijk verkocht.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw ex-partner blijft wonen in het huis en u met de handen in de haren zit. U bent namelijk nog hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat u nog steeds verantwoordelijk bent voor de kosten en de risico’s van de woning en u naar alle waarschijnlijkheid géén nieuwe woning kunt kopen. Als u toch een nieuwe woning wilt kopen, is het van belang dat u in de akte van verdeling afspreekt dat uw ex-partner u ‘ontslaat’ van deze verantwoordelijkheid. Kortom, het is gewenst om voorafgaande aan het ondertekenen van de papieren/ eerst goed door te nemen wat er daadwerkelijk in moet staan, wilt u niet met de rug tegen de muur komen te staan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Teuta