Donaties

Stichting Rechtswinkel Arnhem is een vrijwilligersorganisatie die voor haar voortbestaan afhankelijk is van giften van donateurs en sponsoren.

U kunt Rechtswinkel Arnhem steunen door een bedrag over te maken naar IBAN-nummer NL 32 INGB 0002 8446 48 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Arnhem. Doneren is ook mogelijk middels een bijdrage in onze donatiebus tijdens uw bezoek aan het spreekuur van de rechtswinkel. Wij danken u hartelijk voor uw gift! Door uw bijdrage kan de rechtswinkel laagdrempelige juridische hulp blijven verlenen in Arnhem en omgeving.Sponsoring

U kunt er ook voor kiezen Stichting Rechtswinkel Arnhem te sponsoren. Sponsoren kan door middel van het geven van financiële steun of het anderszins ondersteunen van de werkzaamheden van Rechtswinkel Arnhem. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met het bestuur van de rechtswinkel via info@rechtswinkelarnhem.nl. Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek, zodat we van gedachten kunnen wisselen over de mogelijkheden van sponsoring.

Rechtswinkel Arnhem dankt haar sponsoren: