Ons team

Maak kennis met onze vrijwilligers!

Card image

Feline – Voorzitter

Ik ben Feline de Graaf en ik vervul de rol van voorzitter in het bestuur van Rechtswinkel Arnhem. Op dit moment volg ik de master Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. De rechtswinkel zorgt ervoor dat ik mijn steentje bij kan dragen aan de maatschappij. Ook is het voor mij een goede manier om praktijkervaring op te doen op verschillende vlakken. Dit doe ik al twee jaar met veel plezier. Als voorzitter hoop ik mijn enthousiasme over te kunnen brengen op de rechtswinkeliers en de mensen die onze hulp kunnen gebruiken.

Card image

Yvette – Secretaris

Mijn naam is Yvette Rutjes en ik ben werkzaam als secretaris in het bestuur van Rechtswinkel Arnhem. Ik zit in het derde leerjaar van mijn rechtenstudie. De Rechtswinkel zorgt ervoor dat ik mijn juridische kennis kan toepassen in de praktijk. In mijn bestuursjaar streef ik ernaar om de Rechtswinkel voor eenieder zo toegankelijk mogelijk te maken. Zowel op het gebied van communicatie als de inhoud van adviezen, zal ik erop toezien dat de complexe juridische wereld iets begrijpelijker wordt voor eenieder die dat nodig heeft.

Card image

Hanneke – Penningmeester

Mijn naam is Hanneke ter Meulen en dit bestuursjaar vervul ik de rol van penningmeester. Momenteel volg ik de master Strafrecht aan de Radboud Universiteit. De Rechtswinkel is voor mij de uitgelezen kans om juridische kennis toe te passen in de praktijk. Als penningmeester zal ik mij dit jaar onder andere bezighouden met het aantrekken van nieuwe sponsoren en subsidies waardoor Rechtswinkel Arnhem haar werk kan blijven doen.

Card image

Matthijs – Kwaliteitscommissaris

Mijn naam is Matthijs en ik ben werkzaam als kwaliteitscommissaris om adviezen te controleren. Daarnaast ben ik bezig met de laatste loodjes van mijn opleiding. Ik doe een master die vooral gericht is op commercieel privaatrecht. Daarbij heb ik ook een brede basis van het contractenrecht en goederenrecht, waarmee ik over meerdere onderwerpen juridische adviezen kan schrijven en beoordelen. Ik help mensen graag met hun juridische problemen en zoek vooral naar een praktische oplossing.

Card image

Kiki – Kwaliteitscommissaris

Mijn naam is Kiki Straatsma en mijn taak bij de rechtswinkel is het controleren van de adviezen. Momenteel volg ik een Master arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en het heeft mijn interesse om ook buiten het theoretische aspect kennis te maken met de problemen die spelen in de praktijk. Ik zie het als een uitdaging om te werken met mensen en de door hen ondervonden problemen waarbij ik hopelijk een helpende hand kan aanbieden.

Card image

Naomi – Kwaliteitscommissaris

Ik ben Naomi van de Pol en ik vervul de functie van kwaliteitscommissaris. Mijn taak is om de juridische adviezen te controleren. Daarnaast volg in de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Ik heb ooit gekozen voor de studie ‘rechten’ omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe de wereld in elkaar steekt, ik het leuk vind om nauwkeurig problemen op te lossen, en ik iets wil betekenen voor de maatschappij. De rechtswinkel is daar de perfecte plaats voor; ik kan mijn geleerde kennis in de praktijk brengen en tegelijkertijd mensen helpen met hun juridische vragen.

Card image

Summer – Kwaliteitscommissaris

Mijn naam is Summer Koster en ik ben een van de kwaliteitscommissarissen bij de Rechtswinkel Arnhem. Momenteel volg ik de master Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit waarbij ik voornamelijk vakken volg die gerelateerd zijn aan het Arbeidsrecht. Mijn taak binnen de Rechtswinkel, het controleren van adviezen, is een mooie kans om mijn kennis toe te kunnen passen in de praktijk en zo mensen tot hulp te kunnen zijn. Het eindproduct: een passend advies waar de burger écht iets aan heeft, dat geeft mij voldoening.

Card image

Richelle – Rechtswinkelier

Het werk bij de Rechtswinkel zie ik als een mooie opportuniteit om iets terug te kunnen geven aan de stad waar ik mag wonen als student, alsmede een goede uitdaging om in de toekomst een beter jurist te worden. Een gewaarde docent heeft mij een keer als advies meegegeven dat een goede advocaat een helicopterview van het recht moet hebben. Mijn overzicht van het recht versterkt zich door de verschillende zaken bij de Rechtswinkel.

Card image

Teuta – Rechtswinkelier

Mijn naam is Teuta Plana. Ik ben 19 jaar. Ik zit nu in mijn tweede jaar van Rechten & Management aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn motivatie om hier werkzaam te zijn is om zo veel mogelijk mensen te kunnen voorzien van juridische hulp en zo mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Card image

Donika – Rechtswinkelier

Ik ben Donika Plana en ik ben 20 jaar. Ik ben een 3e jaars Recht&Management student aan de Radboud Universiteit. Sinds februari 2020 ben ik met veel plezier werkzaam bij Stichting Rechtswinkel Arnhem. Van het geven van advies met betrekking tot onverwachtse pandemie situaties tot aan complexe huurrecht vraagstukken, het werk is zeer gevarieerd. Het is dan ook een voortreffelijke voorbereiding tot het worden van een goede advocaat, wat ik mijzelf in de toekomst graag zie worden.

Card image

Merel – Rechtswinkelier

Mijn naam is Merel. Ik ben 3e jaars rechten student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb er voor gekozen om te gaan werken bij de rechtswinkel, omdat dit een mooie kans is om de kennis die ik in de afgelopen twee jaar heb opgedaan in de praktijk toe te passen en tevens iedereen die behoefte heeft aan juridisch advies te voorzien van hulp.

Card image

Fleur – Rechtswinkelier

Ik ben Fleur, 20 jaar oud en ga inmiddels mijn derde jaar van mijn bachelor Nederlands recht in. Met name kijk ik uit naar het beoefenen van de praktische kant van het recht. Ik ben werkzaam bij de rechtswinkel Arnhem als rechtswinkelier, waarbij ik u zal helpen met vrijblijvend juridisch advies.

Card image

Lisa – Rechtswinkelier

Mijn naam is Lisa Weijsters. Ik ben werkzaam als rechtswinkelier bij Rechtswinkel Arnhem. In juni 2020 heb ik mijn diploma HBO-Rechten behaald. In september 2020 ben ik begonnen aan de premaster Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University. Ik ben werkzaam bij Rechtswinkel Arnhem, omdat ik graag het geleerde tijdens mijn studie in de praktijk wil brengen en op juridisch gebied iets wil kunnen betekenen voor de inwoners van Arnhem.

Card image

IJsbrand – Rechtswinkelier

Mijn naam is IJsbrand. Ik ben tweedejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit. Met mijn werk als rechtswinkelier wil ik mensen helpen met de kennis die ik heb op gedaan tijdens de studie. Het is voor mij erg leerzaam om deze kennis in de praktijk te gebruiken.

Card image

Evşen – Rechtswinkelier

Hallo, mijn naam is Evşen. Ik ben een derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit. De afgelopen jaren heb ik veel theoretische kennis opgedaan die ik nu graag in de praktijk wil toepassen. Daarnaast help ik mensen graag verder op weg. Samen met mijn collega’s voorzie ik u dan ook graag van juridisch advies!

Card image

Hester – Rechtswinkelier

Hallo, mijn naam is Hester Keuper en ik ben een tweedejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit. Ik zie het werken bij de rechtswinkel als een mooie kans om mijn opgedane kennis in de praktijk te brengen! Daarnaast wil ik ook graag iets voor anderen kunnen betekenen. Ik voorzie u graag van een advies!

Card image

Lotte – Rechtswinkelier

Mijn naam is Lotte Wissink. Ik zit in het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Deze studie volg ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd op juridisch gebied. Inmiddels heb ik een grote behoefte om de opgedane kennis ook daadwerkelijk toe te kunnen passen in de praktijk. De rechtswinkel is de ideale plek om dit te doen en daarbij ook nog eens een steentje bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Een ideale combinatie dus!

Card image

Luc – Rechtswinkelier

Mijn naam is Luc Scholten en ik volg momenteel het laatste jaar van de bachelor Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Ik werk bij de rechtswinkel omdat het van groot belang is dat iedereen in onze maatschappij toegang heeft tot rechtshulp en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Daarnaast haal ik veel voldoening uit het helpen van mensen en bieden de werkzaamheden bij de rechtswinkel mij een mooie kans om ervaring op te doen in de rechtspraktijk.