Blog

Schuldsanering

De schuldsanering, wanneer en hoe?

Het kan zo zijn dat u in een slechte financiële situatie terecht komt. Rekening na rekening valt op de deurmat en u heeft geen mogelijkheden om deze te voldoen. In dit geval is het mogelijk om een schuldsaneringstraject te doorlopen. Maar hoe krijgt u toegang tot de schuldsanering en hoe gaat het traject vervolgens in zijn werk?

Toegang tot het traject

Om in aanmerking te komen voor de schuldsanering dient u eerst een minnelijk traject te doorlopen. Dit minnelijk traject wordt ook wel het schuldhulpverleningstraject genoemd. Inhoudelijk betekent dit dat u eerst zelf moet proberen van uw schulden af te komen met behulp van de schuldhulpverlening van de gemeente. De schuldhulpverlening van de gemeente houdt kortgezegd in dat u samen met een schudhulpervelener afspraken gaat maken met uw schuldeisers over de terugbetaling van uw schulden. Indien het niet mogelijk is om door middel van schuldhulpverlening tot een oplossing te komen, is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij rechter om toegelaten te worden tot het schuldsaneringstraject. Dit traject wordt ook wel de Wsnp genoemd.

U kunt het verzoek zelf indienen met hulp van de schuldhulpverlener die werkzaam is bij uw gemeente. Vervolgens bekijkt de rechter of u aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot het traject. Denk bij deze voorwaarden aan of u eerder deel heeft genomen aan het traject en of u bereid bent zich te houden aan de regels van de Wsnp. Als de rechtbank besluit dat u toegang krijgt tot de schuldsanering dan krijgt u door de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Ook worden al uw schuldeisers verplicht deel te nemen aan het traject.

Hoe werkt het traject?

Al uw inkomsten worden beheerd door deze Wsnp-bewindvoerder. Vervolgens ontvangt u van uw Wsnp-bewindvoerder een bedrag om van rond te komen. Het overige geld wordt gespaard en gebruikt om uiteindelijk uw schulden mee af te betalen. Het kan ook zo zijn dat de bewindvoerder beslist dat bepaalde bezittingen verkocht dienen te worden om zo uw schulden sneller af te lossen. Daarnaast heeft de Wsnp-bewindvoerder de taak te controleren of u zich aan de overige regels van het schuldsaneringstraject houdt. Om deze reden heeft de Wsnp-bewindvoerder bijvoorbeeld de bevoegdheid om uw post te controleren. Ook geldt dat, indien u werkloos bent, u verplicht bent te solliciteren naar werk gedurende het traject. 

Over het algemeen eindigt het traject na 3 jaar. Na deze 3 jaar bekijkt de rechtbank of u het traject goed heeft doorlopen. Als dit het geval is zal de rechter u een schone lei verstrekken. Dit betekent dat de schulden die na het traject niet zijn afbetaald worden kwijtgescholden. Als alle schulden al zijn afbetaald gedurende het traject, is het traject hiermee natuurlijk ook afgedaan. Het kan echter ook zo zijn dat het traject tussentijds wordt beëindigd, dit kan het geval zijn indien u zich niet aan de voorwaarden van het traject heeft gehouden. In dit geval komt het traject tot zijn einde en worden uw schulden niet kwijtgescholden. Daarnaast kan het zo zijn dan het traject nog met maximaal 24 maanden kan worden verlengd of dat het traject wordt beëindigd zonder schone lei.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Sten


Scheiden in gemeenschap van goederen

Het huwelijk, meestal een mooie verbintenis tussen twee partners. Echter is het niet voor iedereen rozengeur en maneschijn en kan ook hieraan helaas een einde komen. Een scheiding brengt naast emotionele, ook veel financiële en juridische moeilijkheden met zich mee. Het is de bedoeling dat alle zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn worden verdeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gezamenlijke woning.

Soorten huwelijksverbintenissen

Indien u zich bevindt in een dergelijke situatie, wilt u er natuurlijk zo vlot en probleemloos mogelijk uit komen. Het is belangrijk om eerst te weten in welke van de twee soorten verbintenissen u zich bevindt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het huwelijk in gemeenschap van goederen en het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de risico’s en kosten van uw huur/koopwoning in gelijke delen tussen u en uw ex-partner verdeeld. Dit betekent dat beide partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze kosten en risico’s. Wanneer u trouwt onder huwelijkse voorwaarden, betekent dit dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot deze verdelingen. In dit stuk wordt ingegaan op het huwelijk in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen voor huwelijken voor 1 januari 2018 is in beginsel het uitgangspunt, tenzij u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.  Algehele gemeenschap van goederen wil zeggen dat al uw bezittingen en schulden van u samen zijn. In beginsel trouwt u, indien u bent getrouwd vanaf 1 januari 2018, tegenwoordig automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat alle schulden en al uw vermogen wat u vóór het huwelijk had, in beginsel niet vallen onder het gemeenschappelijk eigendom. Alles wat u tijdens dit huwelijk heeft verkregen valt hier wél onder.

Een nieuwe woning

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u een nieuwe woning wilt aanschaffen, moet u bij bepaalde punten stilstaan. Wanneer u de scheidingspapieren/het scheidingsconvenant tekent is het wellicht belangrijk om hierin al het een ander af te spreken over de verdeling van uw woning, zodat er minder complicaties ontstaan over de verdeling en u niet voor verrassingen komt te staan. Dit is echter niet voldoende. Er zal nog een zogeheten ‘akte van verdeling’ moeten worden getekend voor de bank. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt tussen u en uw ex-partner over de verdeling van uw woning, welke kan worden verdeeld (wie het huis krijgt) of gezamenlijk verkocht.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw ex-partner blijft wonen in het huis en u met de handen in de haren zit. U bent namelijk nog hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat u nog steeds verantwoordelijk bent voor de kosten en de risico’s van de woning en u naar alle waarschijnlijkheid géén nieuwe woning kunt kopen. Als u toch een nieuwe woning wilt kopen, is het van belang dat u in de akte van verdeling afspreekt dat uw ex-partner u ‘ontslaat’ van deze verantwoordelijkheid. Kortom, het is gewenst om voorafgaande aan het ondertekenen van de papieren/ eerst goed door te nemen wat er daadwerkelijk in moet staan, wilt u niet met de rug tegen de muur komen te staan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Teuta


Incassokosten

Incassobureau

De termijn loopt af en door de drukte in het dagelijks leven vergeet u een factuur te voldoen. Aanmaningen worden verstuurd, maar u ziet deze niet of ze belanden in de ongewenste mail. Omdat de betaling niet tijdig wordt voldaan, stuurt de schuldeiser (=degene die geld van u wil) de factuur door naar een incassobureau. Wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn, zullen wij hier in het kort toelichten.

Komen de gegevens overeen?

Allereerst is het zeer belangrijk dat u controleert of de gegevens op de incassobrief overeenkomen met uw gegevens. Indien u de bankrekening niet herkent of nooit eerder een (koop)overeenkomst gesloten heeft met de in de incassobrief genoemde schuldeiser moet u dit, zo spoedig mogelijk, middels een aangetekende brief, laten weten bij het incassobureau.

Factuur datum?

Indien het een oude factuur is, is het belangrijk dat u bekijkt of de vordering van de schuldeiser is verjaard. Verjaring houdt in dat een geldvordering na verloop van een bepaalde tijd niet meer opgeëist kan worden. De schuldeiser kan u dan niet meer aanspreken op het betalen van de vordering. Als het gaat om een vordering van de huur, een lening of een boete is de verjaringstermijn 5 jaar. Bij een consumentenkoop is dit 2 jaar en alle overige vorderingen bevatten een termijn van 20 jaar. Als de desbetreffende factuur dus buiten deze termijn valt, hebben de schuldeiser en het incassobureau allebei niet meer het recht om de betaling te vorderen.  

Incassokosten?

Aan een rekening die door de schuldeiser is verzonden naar het incassobureau, worden ook incassokosten verbonden. Ook hierbij is het verstandig dat u controleert of dit evenredige kosten zijn. De overheid heeft hier namelijk vaste bedragen voor vastgesteld. Incassokosten van een factuurbedrag onder de €2500,- mogen bijvoorbeeld maar 15% van het factuurbedrag bedragen.

Oneens met de incassobrief?

Indien u het niet eens bent met de brief die is verstuurd door het incassobureau, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aangeeft bij het incassobureau. Dit kan u doen door een aangetekende brief te verzenden naar het incassobureau, waarin u de reden vermeld waarom u het niet eens bent met de factuur.

Te allen tijde is het belangrijk dat u bij het ontvangen van een dergelijke brief in nauw contact blijft met het incassobureau en de gevraagde betalingen, na controle, voldoet. Zo voorkomt u extra incassokosten.

Mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden of meer informatie willen, neem dan gerust contact op via onze website: www.rechtswinkelarnhem.nl of stuur een e-mail naar info@rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Donika

Aangepaste Coronaspoedwet

De gevolgen van de aangepaste spoedwet voor de coronaboete

De coronaspoedwet is al enige tijd een belangrijk punt op de agenda van de overheid. In deze ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ komen alle corona regels/maatregelen te staan. De aangepaste versie moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. Een belangrijk punt in de aangepaste versie is het feit dat de coronaboete wordt verlaagd. De boete wordt teruggebracht naar 95 euro, wat een stuk lager is dan de eerdere hoogte van de boete van 390 euro. Wat de verdere gevolgen van deze verlaging zijn leest u hier.

Wat houdt de coronaboete precies in en waarom was deze zo omstreden?

De coronaboete is een boete die iemand kan krijgen bij het overtreden van de door de overheid opgestelde noodmaatregelen. Het is belangrijk om te weten dat deze boete een strafbeschikking is. Een strafbeschikking is een straf die wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie. Een strafbeschikking leidt bij overtredingen, waarbij de boete hoger is dan 100 euro, automatisch tot een strafblad.

Het hebben van een strafblad kan directe gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waar veel werkgevers om vragen tijdens de sollicitatieprocedure. Dit leidde de afgelopen maanden dan ook tot veel discussie. Is het nu zo dat je bijvoorbeeld door het niet hanteren van de 1.5 meter ineens je droombaan kon vergeten?

Het kabinet zag uiteindelijk in dat de gevolgen van de boete wel heel groot zijn. Het kabinet heeft daarom besloten dat één coronaboete geen gevolgen heeft voor de aanvraag van de VOG. Ondanks deze aanpassing bleef de kritiek groot. Het hebben van één boete had dan misschien geen grote gevolgen, het hebben van twee of meer boetes wel. Daarom bleef de Tweede Kamer vragen om een verlaging.

De gevolgen van de verlaging

Het belangrijkste gevolg is dat de boete geen strafblad meer oplevert. Daarbij geldt voor iedereen die eerder een aantekening op het strafblad door de coronaboete heeft gekregen, dat deze vervalt. Voor de mensen die al eerder een coronaboete hebben gekregen blijft de hoogte van de boete 390 euro. De verandering in de wet leidt vermoedelijk niet tot verlaging of teruggave.

Door: Merel

Ziekte tijdens vakantie

Stel u – als werknemer – hebt een mooie vakantie gepland staan, maar wordt tot uw grote teleurstelling ziek. Bent u dan verplicht om deze vakantiedagen tijdens uw ziekzijn alsnog op te nemen?

De werknemer krijgt ieder jaar de mogelijkheid zijn of haar vakantiedagen op te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat dit volgens de wensen van de werknemer gebeurt. Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen worden berekend door het aantal uren dat de werknemer per week werkt te vermenigvuldigen met 4. Daarnaast kunnen in de CAO of de arbeidsovereenkomst extra vakantiedagen worden aangeboden. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Nu rijst de vraag of de werkgever de opgenomen vakantiedagen van zijn werknemer mag inhouden, wanneer de werknemer ziek is. In principe behoudt een werknemer gewoon zijn recht op vakantiedagen over de periode waarin hij ziek is. De werknemer heeft immers gewerkt voor deze vakantiedagen. De werknemer dient zich ziek te melden bij de werkgever en als ondersteuning een medische verklaring aan te vragen.  

Hier zijn echter twee uitzonderingen op, waarin de werkgever wél vakantiedagen mag inhouden, ook al is de werknemer ziek tijdens zijn vakantiedagen.

  1. Dit kan wanneer schriftelijk(bijvoorbeeld in de CAO of in de arbeidsovereenkomst) is vastgesteld dat de werkgever de vakantiedagen in mag houden als de werknemer ziek wordt tijdens de opgenomen vakantiedagen. De werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  2. De andere mogelijkheid is wanneer de werknemer toestemming geeft aan de werkgever om de ziektedagen in te houden. Ook in dit geval mag de werkgever alleen de vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.

De werknemer is te allen tijde verplicht bereikbaar te zijn voor de werkgever of de bedrijfsarts. Wat de uitzonderingsgevallen betreft, geldt dat voor de dagen waarin de werknemer zijn werkgever of Arboarts te woord moet staan, dit niet als vakantiedag mag worden aangerekend.

Door: Donika

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!

Geluidsoverlast door de buren

Het kan voorkomen dat u last heeft van geluidsoverlast door uw buren. Dit kan zorgen voor verminderd woongenot. Wat zijn de mogelijkheden om tot een oplossing te komen?

Bron: https://www.rechtdoor.nl/kennisbank/burenrecht/wat-kan-ik-doen-als-mijn-buren-geluidsoverlast-veroorzaken

Allereerst is ons advies om in gesprek te gaan met uw buren. Het kan zijn dat uw buren hier zelf geen weet van hebben. Om tot een oplossing te komen kunt u voorstellen om bepaalde tijden voor stilte in te plannen. De geluidsoverlast kan ook worden veroorzaakt door gebrek aan de juiste materialen. Een voorbeeld daarvan is dat u overlast kan hebben van uw bovenburen die lopen. Een oplossing daarvoor zou het plaatsen van vloerbedekking kunnen zijn, waardoor de vloer beter wordt geïsoleerd.

Indien dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de hulp van anderen inschakelen. Er zijn verschillende instanties die hierbij van dienst kunnen zijn. Indien u in een flat of woning van een woningbouwvereniging woont, kan het zijn dat er afspraken omtrent geluidsoverlast zijn opgenomen in reglementen. Indien dit van toepassing is, adviseren wij om contact op te nemen met de toezichthouder van het gebouw.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om naar een buurtbemiddelaar te gaan. Dit is een deskundige die verstand heeft van conflicten omtrent geluidsoverlast. Als uw gemeente geen buurtbemiddelaar heeft zou u ook een mediator kunnen inschakelen. Vrijwillige medewerking vanuit beide partijen is hierbij wel vereist.

Wanneer de overlast afkomstig is van horeca of evenementen, kunt u naar de gemeente. Deze bedrijven zijn vaak namelijk gebonden aan voorschriften. De gemeente kan een rapporteur langs laten komen om de overlast te meten. Indien deze bedrijven de voorschriften niet nakomen, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

Indien het een spoedsituatie is, zou u ook de politie kunnen inschakelen. Vaak is er in de plaatselijke verordening ook een bepaling opgenomen over het veroorzaken van (geluids)overlast. Politieagenten kunnen naar aanleiding van een overtreding boetes opleggen of voorwerpen in beslag nemen.

Tot slot kunt u een rechterlijke procedure starten. Daarbij kunt aan de rechter de vraag voorleggen of er sprake is van onrechtmatige hinder. In beginsel bent u degene die de overlast moet bewijzen. Daarvoor is het handig om een logboek bij te houden of eventueel geluidsopnames te maken. De rechter zal een belangenafweging maken. De beslissing van de rechter is daardoor lastig te voorspellen.

Door: Jip

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!


Bestuur 2020/2021

Gisterenavond heeft de bestuurswissel van Rechtswinkel Arnhem plaatsgevonden. Van links naar rechts zijn dit de nieuwe bestuursleden: Yvette Rutjes (secretaris), Feline de Graaf (voorzitter) en Hanneke ter Meulen (penningmeester).
We willen graag het oude bestuur bedanken voor hun eindeloze inzet én het vernieuwen van onze website: https://www.rechtswinkelarnhem.nl/.
Het komende jaar gaan wij er alles aan doen om de Rechtswinkel voort te zetten. Juist in deze moeilijke tijden verdient iedereen gratis juridisch advies!
In de maand september geven wij alleen advies via de mail. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar info@rechtswinkelarnhem.nl óf vul het contactformulier op de website in.