Blog

Ziekte tijdens vakantie

Stel u – als werknemer – hebt een mooie vakantie gepland staan, maar wordt tot uw grote teleurstelling ziek. Bent u dan verplicht om deze vakantiedagen tijdens uw ziekzijn alsnog op te nemen?

De werknemer krijgt ieder jaar de mogelijkheid zijn of haar vakantiedagen op te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat dit volgens de wensen van de werknemer gebeurt. Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen worden berekend door het aantal uren dat de werknemer per week werkt te vermenigvuldigen met 4. Daarnaast kunnen in de CAO of de arbeidsovereenkomst extra vakantiedagen worden aangeboden. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Nu rijst de vraag of de werkgever de opgenomen vakantiedagen van zijn werknemer mag inhouden, wanneer de werknemer ziek is. In principe behoudt een werknemer gewoon zijn recht op vakantiedagen over de periode waarin hij ziek is. De werknemer heeft immers gewerkt voor deze vakantiedagen. De werknemer dient zich ziek te melden bij de werkgever en als ondersteuning een medische verklaring aan te vragen.  

Hier zijn echter twee uitzonderingen op, waarin de werkgever wél vakantiedagen mag inhouden, ook al is de werknemer ziek tijdens zijn vakantiedagen.

  1. Dit kan wanneer schriftelijk(bijvoorbeeld in de CAO of in de arbeidsovereenkomst) is vastgesteld dat de werkgever de vakantiedagen in mag houden als de werknemer ziek wordt tijdens de opgenomen vakantiedagen. De werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  2. De andere mogelijkheid is wanneer de werknemer toestemming geeft aan de werkgever om de ziektedagen in te houden. Ook in dit geval mag de werkgever alleen de vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.

De werknemer is te allen tijde verplicht bereikbaar te zijn voor de werkgever of de bedrijfsarts. Wat de uitzonderingsgevallen betreft, geldt dat voor de dagen waarin de werknemer zijn werkgever of Arboarts te woord moet staan, dit niet als vakantiedag mag worden aangerekend.

Door: Donika

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!

Geluidsoverlast door de buren

Het kan voorkomen dat u last heeft van geluidsoverlast door uw buren. Dit kan zorgen voor verminderd woongenot. Wat zijn de mogelijkheden om tot een oplossing te komen?

Bron: https://www.rechtdoor.nl/kennisbank/burenrecht/wat-kan-ik-doen-als-mijn-buren-geluidsoverlast-veroorzaken

Allereerst is ons advies om in gesprek te gaan met uw buren. Het kan zijn dat uw buren hier zelf geen weet van hebben. Om tot een oplossing te komen kunt u voorstellen om bepaalde tijden voor stilte in te plannen. De geluidsoverlast kan ook worden veroorzaakt door gebrek aan de juiste materialen. Een voorbeeld daarvan is dat u overlast kan hebben van uw bovenburen die lopen. Een oplossing daarvoor zou het plaatsen van vloerbedekking kunnen zijn, waardoor de vloer beter wordt geïsoleerd.

Indien dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de hulp van anderen inschakelen. Er zijn verschillende instanties die hierbij van dienst kunnen zijn. Indien u in een flat of woning van een woningbouwvereniging woont, kan het zijn dat er afspraken omtrent geluidsoverlast zijn opgenomen in reglementen. Indien dit van toepassing is, adviseren wij om contact op te nemen met de toezichthouder van het gebouw.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om naar een buurtbemiddelaar te gaan. Dit is een deskundige die verstand heeft van conflicten omtrent geluidsoverlast. Als uw gemeente geen buurtbemiddelaar heeft zou u ook een mediator kunnen inschakelen. Vrijwillige medewerking vanuit beide partijen is hierbij wel vereist.

Wanneer de overlast afkomstig is van horeca of evenementen, kunt u naar de gemeente. Deze bedrijven zijn vaak namelijk gebonden aan voorschriften. De gemeente kan een rapporteur langs laten komen om de overlast te meten. Indien deze bedrijven de voorschriften niet nakomen, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

Indien het een spoedsituatie is, zou u ook de politie kunnen inschakelen. Vaak is er in de plaatselijke verordening ook een bepaling opgenomen over het veroorzaken van (geluids)overlast. Politieagenten kunnen naar aanleiding van een overtreding boetes opleggen of voorwerpen in beslag nemen.

Tot slot kunt u een rechterlijke procedure starten. Daarbij kunt aan de rechter de vraag voorleggen of er sprake is van onrechtmatige hinder. In beginsel bent u degene die de overlast moet bewijzen. Daarvoor is het handig om een logboek bij te houden of eventueel geluidsopnames te maken. De rechter zal een belangenafweging maken. De beslissing van de rechter is daardoor lastig te voorspellen.

Door: Jip

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!


Bestuur 2020/2021

Gisterenavond heeft de bestuurswissel van Rechtswinkel Arnhem plaatsgevonden. Van links naar rechts zijn dit de nieuwe bestuursleden: Yvette Rutjes (secretaris), Feline de Graaf (voorzitter) en Hanneke ter Meulen (penningmeester).
We willen graag het oude bestuur bedanken voor hun eindeloze inzet én het vernieuwen van onze website: https://www.rechtswinkelarnhem.nl/.
Het komende jaar gaan wij er alles aan doen om de Rechtswinkel voort te zetten. Juist in deze moeilijke tijden verdient iedereen gratis juridisch advies!
In de maand september geven wij alleen advies via de mail. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar info@rechtswinkelarnhem.nl óf vul het contactformulier op de website in.