Het burenrecht in vogelvlucht

In het dagelijks leven krijgen wij er allemaal mee te maken; buren. Maar welke rechten heeft u eigenlijk met betrekking tot uw buren? En welke rechten moet u zelf respecteren? In dit blog zal ik een paar basisbeginselen voor u op een rijtje zetten.

Hoewel burenrecht in beginsel geldt voor eigenaren, geldt deze ook voor huurders. De meeste bepalingen over het burenrecht die in het Burgerlijk Wetboek staan zijn van regelend recht. Dit houdt in dat buren van deze regels mogen afwijken door middel van een overeenkomst. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn deze regels ook te vinden in plaatselijke verordeningen.

Beplantingen
Volgens de wet mag je een boom niet planten op een afstand van minder dan twee meter van de erfgrens, tenzij u daarvoor toestemming heeft gekregen van uw buren. Tevens is het niet toegestaan binnen 0,5 meter van de grenslijn heesters of heggen te hebben. Een kleine kanttekening: een
plaatselijke verordening of gewoonte kan bepalen dat die afstand kleiner mag zijn. Bovendien geldt dat de boom ook zonder toestemming van de buren mag blijven staan, als deze lager is dan de schutting tussen uw erf en dat van uw buren. Ook stopt na twintig jaar uw recht om verplaatsing te eisen van een boom of heg.

Beplantingen mogen niet op het erf van de buren hangen. Mocht dit toch gebeuren, dan mag u als eigenaar van het erf dat hinder ondervindt niet zomaar de beplantingen verwijderen. U zal dan de overtredende buur moeten verzoeken de beplantingen te verwijderen. Dit kunt u het beste doen per brief of e-mail. Geeft de overtredende buur hier geen gehoor aan? Dan mag u wel zelf de beplantingen verwijderen die over uw perceel hangen. In geval van doorschietende wortels is dit anders en mag u zonder toestemming de wortels op uw erf verwijderen.

Erfafscheiding
Als de erfafscheiding precies op de erfgrens staat dan bent u samen met uw buren eigenaar van deze erfafscheiding. Mocht u daaraan iets willen veranderen, dan moet dit in overleg met uw buren. Zolang er geen schade ontstaat aan de erfafscheiding bent u wel vrij om te doen wat u wil zonder toestemming van uw buren. Denk hierbij aan uw kant van de schutting schilderen, beugels voor plantenbakken eraan vastmaken of de heg aan uw kant snoeien. Mocht de erfafscheiding op het perceel staan van u of uw buren, dan mag de eigenaar van dit perceel ermee doen wat hij of zij wil.

Een erfafscheiding achter uw huis mag maximaal twee meter hoog zijn. Voor het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte, maar deze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Conflict met buren
Mocht u in een conflict komen met uw buren, dan adviseer ik u om eerst in gesprek te gaan met uw buren en uw bezwaren uit te leggen. Mocht dit niet werken kunt u altijd een derde inschakelen, denk aan een wijkagent of een mediator. Ook kunt u zich wenden tot ons of het Juridisch Loket voor een
advies. Mocht het conflict al in een ver gevorderd stadium zijn, dan kunt u ook overwegen om een advocaat in te schakelen. Let er wel op dat het laatste uw verstandhouding met uw buren vaak niet zal verbeteren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Anna