Dit zijn jouw rechten als werknemer

Sinds 1 januari 2020 heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de oude Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. Dit is gedaan om de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen. Hierdoor zijn diverse regels omtrent het arbeidsrecht veranderd en dit heeft gevolgen voor uitzendkrachten, dus wellicht ook voor jou. In dit artikel brengen we de belangrijkste zaken aan de orde.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding waar je recht op hebt als je wordt ontslagen of als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Voorheen bestond dit recht alleen na twee jaar dienstverband, maar de eis omtrent het tijdsbestek is komen te vervallen. Deze vergoeding bedraagt ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Indien er minder dan een jaar is gewerkt wordt dit naar rato (ofwel in verhouding met de gewerkte uren) berekend. Voorbeeld: indien je ergens tien maanden hebt gewerkt en 1500 euro per maand hebt verdiend, bedraagt de transitievergoeding 1500 (maandelijks salaris) / 3 (percentage van de vergoeding) = 500 / 12 ((maanden) x 41,67 x 10 = 416,67 euro. 

Dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor uitzendkrachten als vaste werknemers

De titel spreekt eigenlijk voor zich, maar om wat voorbeelden te noemen heb je als uitzendkracht net als vaste werknemers recht op: vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, verlofregelingen, scholingsregelingen, CAO-regelingen, een eventuele dertiende maand en meer.

Minimale oproep- en annuleringstermijn 

Voor 2020 kwam het regelmatig voor: een werkgever annuleert een dienst één of twee dagen van te voren, omdat je toch niet nodig bent. Enige flexibiliteit is vanzelfsprekend, maar ook de overheid vond dit te ver gaan. Daarom moet een werkgever nu minimaal vier dagen van te voren een dienst annuleren. Gebeurt dit niet? Dan heb je recht op loon over de daarvoor ingeplande uren. Let wel op: als jij akkoord gaat met de annulering zit het anders! Als je wel wilt werken, geef dit aan en verwijs de werkgever naar de WAB. 

Daarnaast moet een werkgever je minimaal vier dagen van tevoren oproepen om te werken. Indien dit niet gebeurt, ben je niet verplicht om die dienst te werken.

Aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Als je een oproepkracht bent, is de werkgever verplicht om binnen twaalf maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. De hoeveelheid maandelijkse uren dat aangeboden wordt, moet gelijk zijn aan het gemiddelde uren dat je per maand hebt gewerkt. Het is vervolgens aan jou als oproepkracht om te bepalen je of deze uren wilt werken, dus weigeren mag ook. Doet de werkgever geen aanbod? Dan heb je recht op loon over het aantal uren dat de werkgever moest aanbieden. Dit kun je opeisen met de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-verzoek-om-vast-aantal-uren-als-oproepkracht/

Meer informatie

Meer informatie over de WAB kan u (onder andere) vinden via onderstaande links: 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Daan