Abortus, een kwetsbaar recht


Het recht van abortus is de afgelopen periode een relevant onderwerp geweest. In de Verenigde
Staten schrapte het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus. Dit betekende dat de
abortuswetgeving weer in handen van de staten kwam. Bepaalde staten zullen als gevolg hiervan
wetgeving op het gebied van abortus inperken, terwijl de rest het recht op abortus blijft aanhouden.
Wat vaststaat is dat de publieke opinie verdeeld is, niet alleen in de Verenigde Staten, ook in
Nederland. Hoe zit het eigenlijk met abortus in Nederland?

Strafbaar, of toch niet?
Al is het niet bekend voor velen, toch is abortus in Nederland verboden. Volgens het strafrecht dient
het plegen van een abortus gestraft te worden. Alhoewel, als dit volgens de Wet afbreking
zwangerschap gaat, dan is het niet strafbaar. Hiermee wordt abortus in Nederland beschouwd als
een uitzondering.Het maakt het recht van abortus dus een kwetsbaar recht. Immers als het in eerste
instantie niet strafbaar was, zou het makkelijker gewaarborgd kunnen worden.
Abortus mag tot de 24e week in Nederland. In de praktijk is de norm echter de 22e week. In het
geval dat iemand 16 dagen of minder overtijd is, komt de wettelijke bedenktijd van 5 dagen voor een
vervroegde abortus te vervallen. Het recht van abortus is alleen toegestaan als de vrucht niet buiten
het lichaam zou kunnen overleven. In geval van zeer zwaarwegende redenen mag een abortus na de
24e week worden gepleegd. Hierbij dienen artsen zich aan de zorgvuldigheidseisen bij late
zwangerschap te houden.


Al met al kan worden gesteld dat in Nederland, net als de rest van de wereld, een verdeelde mening
heerst over abortus. In Nederland is het recht op abortus echter kwetsbaar, maar niet vermijdbaar.


Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van
Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens
verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie
treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: Pedram