Energietoeslag

De inflatie loopt sinds het begin van dit jaar stevig op. Voornamelijk de energiekosten zijn sterk gestegen. Ter compensatie is de overheid gekomen met de energietoeslag. Deze energietoeslag is er voor mensen met een lager inkomen. Het gaat in de media voornamelijk over het feit dat studenten uitgesloten worden voor de energietoeslag. Dit roept de vraag op wat de criteria zijn om de energietoeslag te kunnen krijgen. In dit stuk leest u of u in aanmerking kunt komen voor de energietoeslag.

Criteria

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt wordt de energietoeslag automatisch uitgekeerd. Dit geldt ook indien uw een IOAW-, IOAZ-, of Bbz-uitkering ontvangt.

Indien u echter geen bijstandsuitkering ontvangt dient u aan een aantal criteria te voldoen om de energietoeslag aan te kunnen vragen. Allereerst dient u niet te veel te verdienen, voor samenwonenden geldt dat u niet meer dan €1871,50 per maand verdiend, bij alleenstaanden geldt een maximuminkomen van € 1310,05. Daarnaast dient u ouder te zijn dan 21 jaar en daadwerkelijk energiekosten hebben. Het laatste vereiste om energietoeslag uitgekeerd te krijgen is het feit dat u geen student van jonger dan 27 jaar bent.

Studenten

Dat studenten die jonger dan 27 jaar geen energietoeslag aan kunnen vragen leed direct tot veel kritiek van juristen. Inmiddels is een student uit Nijmegen naar de rechter gegaan, deze student stelde dat hij ook recht had op energietoeslag. De rechter heeft inmiddels geoordeeld dat de studenten niet als gehele groep uitgesloten mogen worden van de energietoeslag. De rechter heeft geoordeeld dat indien studenten uitgesloten worden dit beter gemotiveerd moet worden en dat studenten die op zichzelf wonen en een eigen energierekening betalen ook energietoeslag zouden moeten krijgen. De gemeentes zullen naar aanleiding van deze rechtszaak dus met een oplossing moeten komen voor een grote groep studenten.

Energietoeslag aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Arnhem.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: IJsbrand