Wordt er wel rekening gehouden met je privacy tijdens het werk?

Of het nu op de werkvloer is of toch thuis; werkgevers willen zo nu en dan hun werknemers graag controleren. Deze controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunt u denken aan camera’s op de werkvloer, track & trace-systemen en zelfs het opnemen van telefoongesprekken of persoonlijke gegevens voor toegangscontrole, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken die worden gebruikt. Hierbij speelt de privacy van een werknemer een cruciale rol.

De AVG
Controle van werknemers door werkgevers mag alleen plaatsvinden als er aan de vereisten van de privacywetgeving wordt voldaan. Dit vindt men in de Algemene verordening gegevensbescherming of te wel de AVG. Het is van belang dat een werkgever motiveert dat monitoring noodzakelijk is en hoe het bedrijfsbelang hierbij de werknemer niet schaadt.


Misbruik

Voor een werkgever is controle van de e-mail-, telefoon – en internetgebruik toegestaan als er een vermoeden van misbruik is door een medewerker. Bij de controle hiervan speelt de AVG een belangrijke rol. Daarnaast is het doel van de controle van de werknemers ook van belang, hierbij wordt weer toegespitst op de omvang van de controle. Een goed doel zou zijn het beschermen van bedrijfsgegevens. Ook de richtlijnen zijn belangrijk. Zo kunnen interne regels worden opgesteld om werknemers vooraf te informeren over het feit dat ze worden gecontroleerd. Een werkgever mag ook bij een redelijke grondslag controleren wat u op social media plaatst. Bij het gebruik van internet en e-mailverkeer mag de werkgever u verbieden om websites te bezoeken met ongepaste inhoud.


Voorwaarden aan controle
Personeel mag normaal gesproken niet stiekem worden gefilmd. Pas wanneer aan de extra voorwaarden worden voldaan; een redelijke verdenking van een strafbaar feit, indien het niet anders kan en incidenteel is en de werknemer achteraf wordt geïnformeerd over het feit dat er is gecontroleerd. Heimelijke controle mag dus indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een schending van privacy op de werkvloer en kan de desbetreffende werknemer een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl

Door: Pedram