Tips bij veelvoorkomende huurconflicten

Maar liefst een derde van de Nederlandse huurders heeft te maken gehad met een conflict met de huisbaas, dus wellicht u ook. De meest voorkomende oorzaak is achterstallig onderhoud (37,7%), gevolgd door huurverhoging (22,0%), onaangekondigde betreding van de woning (15,1%), hoge borg of geen teruggave van de borg (13,%) en overige (woongenot beperkende) factoren (11,9%). In een ander blog is de onaangekondigde betreding van de woning behandeld, dus lees deze voor meer info! Over de andere drie meest voorkomende oorzaken, zullen wij u wat tips geven.

Achterstallig onderhoud
Tip 1: Zorg dat u het dagelijkse onderhoud van de woning netjes bijhoudt. Dan bent u niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Meld daarnaast altijd gebreken bij de verhuurder, want anders bent u mogelijk aansprakelijk voor vervolgschade. Overige onderhoudsgebreken komen voor rekening van de verhuurder en u hoeft daar dus niet voor te betalen.

Tip 2: Als een gebrek, ondanks uw verzoek, niet wordt opgepakt: kijk dan eens in het Gebrekenboek van de Huurcommissie. Voor sociale huurwoningen gelden vaste (procentuele) huurverlagingen, in de vrije huursector niet: u bent dan toegewezen op onderlinge geschilbeslechting of aan de (kanton)rechter. Geef aan bij de verhuurder dat hij verplicht is (serieuze) gebreken te verhelpen en dat u anders een huurverlaging kan vorderen.

Huurverhoging
Tip 1: In de vrije huursector geldt (voor 2022) een maximale huurverhoging van 3,3% en voor sociale huur is dit maximaal 2,3% (of 25 euro indien de (kale) huur lager is dan 300 euro). Deze verhoging moet de verhuurder met u afspreken in het huurcontract. Als de huurverhoging dit maximum overschrijdt, kan u bezwaar maken. Dit kan u doen op twee manieren: (I) voor de datum van de huurverhoging een bezwaarbrief sturen of (II) de huurverhoging niet betalen. Wel is het in beide gevallen aan te raden om vooraf in gesprek te gaan met de verhuurder.

Tip 2: Als er sprake is van woningverbetering mag de huurverhoging bovenstaande maximum overschrijden. Onder woningverbetering valt onder andere het installeren van een nieuwe badkamer, dubbel glas of zonnepanelen. Onderhoud, hoe groot dan ook, valt hier niet onder. De huurprijs mag alleen verhoogd worden als (I) minimaal 70% van de bewoners van het complex waar u woont instemt en (II) de verbetering meer comfort biedt en de huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs (op basis van de puntentelling van de woning).

Hoge borg of geen teruggave van de borg
Tip 1: Verhuurders vragen soms een hele hoge borg, maar dit moet wel redelijk zijn. Op basis van recente rechterlijke uitspraken blijkt dat een borg van drie maanden kale huur nog als redelijk mag worden beschouwd. Als het aanzienlijk meer is dan dat, voldoet het (vermoedelijk) niet aan de richtlijn. Het is verstandig om dit aan te kaarten en de huurder te verwijzen naar de richtlijn.

Tip 2: In beginsel moet u de woning achterlaten zoals u deze heeft aangetroffen. Als u dit netjes heeft gedaan, heeft u recht op teruggave van de borg. Als niet in het contract staat wanneer de borg terugbetaald dient te worden, kan u (in de afwezigheid van een huurachterstand) na een maand de borg terugvragen. Krijgt u geen reactie? Stuur dan een aangetekende brief. Ook is het handig om als houvast, alvorens u ergens gaat wonen, foto’s te maken van de staat van de woning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Geschreven door: Daan