Proeftijd: hoe zit het?

Stel dat u een nieuwe baan hebt gevonden, maar u weet niet zeker of de baan bij u past of uw werkgever twijfelt of u wel geschikt bent voor de baan. Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is dan de ideale manier om antwoord te krijgen op deze onzekerheden. Hieronder wordt onder andere besproken wat de proeftijd inhoudt en welke regels er gelden bij de proeftijd.

Het doel van de proeftijd

De proeftijd is een afgesproken periode bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst waarin de werknemer en werkgever als het ware kennis met elkaar maken. De proeftijd wordt in beginsel schriftelijk vastgelegd door uw werkgever en heeft een duur van maximaal 2 maanden.

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst zowel door de werknemer als door de werkgever per direct worden opgezegd. In dit geval geldt er geen opzegtermijn of een preventieve toets door het UWV of de kantonrechter, maar als u als werknemer zelf ontslag neemt dan heeft u in dit geval geen recht op een WW-uitkering.

Degene die het contract opzegt binnen de proeftijd moet de wederpartij schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.

De eisen bij een proeftijd

De proeftijd is terug te vinden in artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek. Uit het artikel vloeien een aantal vereisten voort om te spreken van een geldige overeengekomen proeftijd.

Allereerst is het van belang dat beide partijen bij het aangaan van de proeftijd gelijk aan elkaar zijn. Beide partijen genieten dus dezelfde rechten en verplichtingen met betrekking tot de proeftijd. Daarnaast is vereist dat de proeftijd voor of bij aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen. Dit is vooral ter bescherming van de werknemer. Bovendien gelden er verschillende termijnen bij het aangaan van de proeftijd, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

  • Als er een contract voor onbepaalde tijd wordt gesloten, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.
  • Als er een contract voor bepaalde tijd wordt gesloten, lees: minimaal 6 maanden en maximaal twee jaar, dan mag de proeftijd een maand duren.
  • Als er een contract van twee jaar of langer wordt gesloten, dan kan de proeftijd maximaal twee maanden duren.

Let hierbij op dat er enkel een proeftijd mag worden overeengekomen als u een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden sluit.

Tot slot mag er geen proeftijd bij een opvolgend arbeidsovereenkomst worden aangegaan tussen u en dezelfde werkgever, tenzij er sprake is van een andere functie waarvoor andere vaardigheden of verantwoordelijkheden gelden.

Door: Nawal