Het retentierecht: wanneer in te roepen?

Er zijn momenten in het leven dat een ander u iets verschuldigd is, maar u het niet betaald krijgt. Neem een geval waarin u als aannemer een woning laat bouwen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kan of wilt u niet betalen. In dat geval heeft u op basis van de wet een retentierecht. U kunt de levering van de woning opschorten, totdat voldaan is aan de betalingsverplichtingen.

Een ander bekend voorbeeld is de fietsenmaker die zijn factuur niet betaald krijgt. Zolang de factuur niet is betaald, kunt u het retentierecht uitoefenen over de fiets. Dat betekent dat u de fiets niet hoeft af te geven, tot uw factuur is betaald. Uiteraard zijn er wel regels verbonden aan het inroepen van het retentierecht.

Wat is het retentierecht?
Het retentierecht is een wettelijke bepaling die u als opdrachtnemer kunt inroepen tegen uw schuldenaar als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor de uitoefening van het retentierecht is het allereerst van belang dat er een opeisbare vordering is tussen de aannemer en de opdrachtgever. De betaaldatum moet dus zijn verstreken. Indien er geen datum is afgesproken, is de vordering direct opeisbaar. Daarnaast moet er samenhang zijn tussen de vordering en de verplichting tot levering van de woning. U moet het retentierecht dus uitoefenen op een zaak dat betrekking heeft op de vordering. U mag bijvoorbeeld niet een andere zaak van de opdrachtgever in bezit nemen en daar het retentierecht over uitoefenen. Ten slotte moet u ook feitelijke macht hebben over de woning of een andere zaak. U moet de zaak in zodanige mate in uw bezit hebben, dat u er controle over kunt uitoefenen. 

Hoe oefent u het retentierecht uit?
Het is voor het retentierecht van belang dat het voor anderen duidelijk is dat u het retentierecht uitoefent. In het geval van een woning kunt u dat bijvoorbeeld doen door hekken te plaatsen rondom de woning. In veel gevallen zult u dan ook een bord zien met: “Het retentierecht wordt hier uitgeoefend”. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat het retentierecht wordt uitgeoefend.

Indien de opdrachtgever niet tot betaling overgaat, kunt u de zaak verkopen. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een executoriale titel. Deze titel verkrijgt u bijvoorbeeld uit een vonnis van de rechtbank. De deurwaarder kan dan beslag leggen op de zaak. Daarna zal de zaak openbaar geveild worden.

Het belang van het retentierecht
Retentierecht is als het ware een vorm van gelijk oversteken. U hoeft pas de zaak te leveren, nadat aan uw vordering is voldaan. Daarnaast is het een vorm van zekerheid dat zelfs in faillissement een voorrang geeft op andere schuldeisers.

Conclusie
Het retentierecht is een handig middel voor schuldeisers en kan door alle schuldeisers ingeroepen worden. Het is echter ook een ingewikkeld onderwerp en het is niet altijd duidelijk wanneer het van toepassing is. U kunt het alleen inroepen als aan alle voorwaarden is voldaan. In de praktijk moet dat goed onderzocht worden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Akif