Je bent zzp’er, maar ook ondernemer?

In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen zzp’er.Zij zullen zichzelf veelal zien als ondernemer, maar is de Belastingdienst het daarmee eens?

Als u voor uw inkomen belast wordt als ondernemer heeft dat een aantal voordelen. Zo zijn er verschillende aftrekposten voor ondernemers, waar niet-ondernemers geen gebruik van kunnen maken. Dit kan een financieel motief zijn om ergens aan de slag te gaan als zzp’er in plaats van in loondienst. Maar wordt een zzp’er wel belast als ondernemer?

Er zijn onder meer drie verschillende wijzen waarop inkomen bij een persoon belast wordt. Ten eerste als winst uit onderneming,ten tweede als loon uit dienstbetrekkingen ten derde als resultaat uit overige werkzaamheden. Hieronder wordt per categorie een aantal kenmerken besproken.

Winst uit onderneming

Om inkomen te belasten als winst uit onderneming moet onder meer sprake zijn van een ondernemer en een onderneming.

Een onderneming is in beginsel een organisatie waarbij met arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan de economie om winst te behalen. Daarbij is onder meer van belang of de werkzaamheden duurzaam of incidenteel zijn, of er daadwerkelijk winst wordt verwacht, hoeveel opdrachtgevers er zijn en of er ondernemersrisico wordt gelopen. Ondernemersrisico is bijvoorbeeld het risico dat afnemers niet betalen, dat er minder opdrachten binnenkomen of dat de kosten hoger zijn dat de opbrengsten.

Je bent in beginsel alleen ondernemer als je zelf de onderneming drijft en aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.

Het kan onzeker zijn of er sprake is van een onderneming als er bijvoorbeeld geen risico is voor de zzp’er dat de facturen niet betaald worden of als de werkzaamheden slechts af en toe plaatsvinden.

Loon uit dienstbetrekking

Loon is alles wat uit een dienstbetrekking wordt verkregen.Om te kunnen spreken van een dienstbetrekking moet er onder meer een arbeidsovereenkomst zijn. Voor een arbeidsovereenkomst moet sprake zijn van arbeid waarvoor loon wordt betaald en er een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer bestaat.Het gaat hierbij om de werkelijke situatie en niet om welke naam werkgever en werknemer hun afspraken hebben gegeven.

Als iemand als zzp’er bij een bedrijf werkt, maar het werk feitelijk niet anders is dan wat een vaste werknemer van dat bedrijf doet, kan de zzp’er het risico lopen dat de inkomsten als loon gekwalificeerd moeten worden.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Resultaat uit overige werkzaamheden is een soort restcategorie. Als een persoon inkomsten uit werkzaamheden heeft, maar de kenmerken van een van de voornoemde categorieën niet van toepassing zijn, zal veelal sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden.

Daarnaast is van belang dat er een volgorde tussen de categorieën bestaat.Zo kan er bijvoorbeeld pas sprake zijn van loon uit dienstbetrekking als er geen sprake is van winst uit onderneming.

Voor een zzp’er kan het financieel een groot verschil maken onder welke categorie de inkomsten vallen, omdat voor de categorieën verschillende regels van toepassing kunnen zijn. Daarom is het van belang te onderzoeken wat in uw situatie van toepassing is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Luc