Ladderrecht

Stel dat u onderhoud wilt plegen aan uw woning. De enige manier om de reparatie uit te voeren is echter vanaf het erf van uw buren. Ondanks dat u uw buren heeft gevraagd of u de werkzaamheden kan uitvoeren, geven uw buren geen toestemming om op het erf te komen. U kunt hierdoor de werkzaamheden niet uitvoeren. De vraag die dan rijst, is of u dan alsnog mogelijkheden heeft om deze werkzaamheden toch uit te voeren. In deze blog leest u wat u kunt doen indien uw buren weigeren om toestemming te geven voor deze werkzaamheden.

Onderhoud
Voor een situatie zoals beschreven in de inleiding kent het Nederlandse recht het ladderrecht. Dit recht houdt in dat men bij werkzaamheden aan een woning ook zonder recht van overpad gebruik kan maken van het erf van de buren. De wetgever staat deze werkzaamheden toe, omdat het in bepaalde situaties anders onmogelijk wordt om noodzakelijke werkzaamheden aan uw woning uit te voeren.

Vereisten
Alvorens u gebruik kunt maken van het eerder benoemde ladderrecht dient er wel voldaan te worden aan een aantal vereisten.

Het gebruik van de grond van uw buren dient allereerst noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die u gepland heeft. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om dezelfde werkzaamheden redelijkerwijs vanaf uw eigen erf uit te voeren. De werkzaamheden zijn niet redelijkerwijs uit te voeren vanaf uw eigen erf in twee situaties. (1) De eerste situatie is wanneer de werkzaamheden onmogelijk zijn om uit te voeren vanaf uw eigen erf. Denk bijvoorbeeld aan een stuk van uw woning dat alleen bereikbaar is vanaf het erf van uw buren. (2) De tweede situatie is wanneer de kosten door het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het eigen erf onevenredig hoog zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin u een hoogwerker moet gaan huren voor een simpele schilderklus.

Het tweede vereiste om gebruik te maken van het ladderrecht is dat het logischerwijs dient te gaan om werkzaamheden die tijdelijk duren. U mag niet zonder geldige reden onnodig lang werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden mogen uw buren niet onnodig lang belemmeren. De werkzaamheden dienen dan ook zo snel mogelijk uitgevoerd te worden, zodat de belemmering voor uw buren zo klein mogelijk is.

Daarnaast is het belangrijk dat u, uw buren tijdig op de hoogte brengt van uw plannen om werkzaamheden uit te gaan voeren. U dient tijdig aan te geven dat u gebruik gaat maken van het erf van uw buren. Als u aangeeft dat u gebruik wilt maken van het erf van uw buren, geeft u tevens aan wanneer u van plan bent om de werkzaamheden uit te voeren, hoe lang het uitvoeren van de werkzaamheden ongeveer gaat duren en hoe u mogelijke schade aan het erf van uw buren gaat voorkomen.

Tot slot zou het kunnen dat uw buren schade ervaren doordat uw het erf van hen gebruikt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw buren overlast ervaren. Aangezien u deze overlast veroorzaakt dient u deze schade te vergoeden. Deze compensatie hoeft echter niet vaak betaald te worden, zeker niet als het slechts gaat om kleine werkzaamheden.

Uitzondering
Het zou kunnen dat uw buren een gewichtige reden hebben om de werkzaamheden te weigeren. Het ladderrecht wordt echter niet vaak beperkt. Uw buren dienen een zeer goede reden aan te dragen waardoor het in een specifiek geval echt niet mogelijk is om werkzaamheden uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin er eigenlijk geen noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden en de overlast zeer groot is.

Conclusie
Indien er voldaan wordt aan de vereisten voor het ladderrecht en uw buren geen gewichtige reden hebben om werkzaamheden te weigeren dienen uw buren dus toe te staan dat u gebruik maakt van het erf van uw buren voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: IJsbrand