De mondelinge overeenkomst: verstandig of toch niet?U kunt het zich vast voorstellen: u leent geld uit aan een vriend die u belooft het geld voor het einde van de maand terug te geven. Echter, de volgende maand is begonnen en u heeft uw geld nog niet terug! Aangezien deze overeenkomst mondeling is gesloten bent u bang dat u geen bewijs heeft en uw geld nooit meer terug zal zien. De mondelinge overeenkomst roept dan ook voor velen vragen op: is het wel verstandig en is het überhaupt rechtsgeldig?

Rechtsgeldigheid
Een mondelinge overeenkomst ziet op de uitspraken die over en weer tussen partijen zijn gedaan. Vaak wordt hierbij de term “afspraak is afspraak” ingezet. Naar Nederlands recht is voor de totstandkoming van een overeenkomst een aanbod en een aanvaarding voldoende. Dit betekent dus ook dat dit mondeling mag geschieden. Wel geldt voor deze overeenkomst dat een aanbod per se op het moment van het mondelinge aanbod aanvaard moet worden, je kan er in principe niet later op terugkomen. Een mondelinge overeenkomst is dus in beginsel altijd rechtsgeldig. Rechtsgeldig wil zeggen dat de overeenkomst afdwingbaar is bij de rechter. Een uitzondering hierop is de koopovereenkomst van een huis, deze mag niet mondeling geschieden.

Verstandig?
Dat de mondelinge overeenkomst rechtsgeldig is, wil nog niet zeggen dat het ook een verstandige zet is. Het is immers niet alleen moeilijk om te bewijzen dat de overeenkomst heeft plaatsgevonden, maar ook de inhoud is moeilijk te verdedigen. In Nederland hebben wij als uitgangspunt “wie stelt, moet bewijzen”. De partij die zich in een procedure bij de rechter beroept op de mondelinge overeenkomst zal dan ook moeten bewijzen dat deze overeenkomst heeft plaatsgevonden en wat de inhoud van de overeenkomst is. Voor bewijs zal u dan kunnen kijken naar eventuele getuigen, maar mochten deze niet aanwezig zijn geweest ten tijde van het sluiten van de mondelinge overeenkomst dan wordt het bewijs leveren direct een stuk lastiger. In sommige kwesties kan een mondelinge overeenkomst zeker een verstandige zet zijn, maar als het gaat om een gecompliceerde situatie of bijvoorbeeld een duur goed dan is het handig om toch een contract op te stellen.

Toch een schriftelijke overeenkomst?
Gezien de eventuele bewijsproblemen die vaak optreden bij het sluiten van een mondelinge overeenkomst is het in sommige gevallen verstandig om bij een overeenkomst altijd ten minste iets op papier te zetten. Een schriftelijke overeenkomst brengt immers met zich mee dat er altijd een bewijsstuk is om aan te leveren in een procedure. Bovendien kan het voor beide partijen zorgen voor meer duidelijkheid wanneer de inhoud van de overeenkomst schriftelijk wordt vastgesteld. Daarom is het, vooral bij gecompliceerde overeenkomsten, sterk aan te raden de overeenkomst schriftelijk op te stellen.

Kortom: een mondelinge overeenkomst is in de meeste gevallen rechtsgeldig. Echter, het is verstandig om altijd iets op papier te zetten zodat u te allen tijde bewijs heeft van de inhoud van de overeenkomst.


Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Geschreven door: Jo Dee