Vaststellingsovereenkomst: Wat is het en wat moet erin staan?

Het komt geregeld voor dat een werkgever en een werknemer besluiten om met wederzijdse instemming de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit wordt in het arbeidsrecht een vaststellingsovereenkomst genoemd. Soms probeert de werkgever er alles aan te doen om een werknemer een vaststellingsovereenkomst te laten ondertekenen en daarmee te ontslaan. Een vaststellingsovereenkomst is echter wel een overeenkomst waarover onderhandeld kan worden. U bent niet verplicht deze te ondertekenen, maar soms kan het wel nuttig zijn.

Wat moet er staan in de vaststellingsovereenkomst?
Het is belangrijk dat u als werknemer weet waar u aan toe bent bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Vaak staat er in de overeenkomst hoeveel maanden u nog loon ontvangt van uw werkgever. Dit wordt meestal afgestemd op het aantal maanden opzegtermijn waar u recht op hebt en dat is weer afhankelijk van het aantal jaar dat u bij uw werkgever in dienst bent geweest. Indien de werkgever u te weinig maanden doorbetaalt, kunt u die periode zonder loon zitten. Dit is erg belangrijk omdat het UWV u pas een WW-uitkering toekent na de opzegtermijn. Daarnaast is het van belang dat er in de vaststellingsovereenkomst duidelijk staat genoteerd dat u geen blaam treft met betrekking tot het ontslag. Het initiatief voor ontslag moet namelijk van de werkgever komen.


Vaststellingsovereenkomst bij ziekte
U moet er rekening mee houden dat u niet ziek thuis zit tijdens het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. U kunt namelijk niet ontslagen worden tijdens ziekte en door toch de overeenkomst te ondertekenen, komt u wellicht niet in aanmerking voor een uitkering.


Transitievergoeding opnemen
Wist u dat u daarnaast een transitievergoeding kunt opnemen in de
vaststellingsovereenkomst? Dat is een vergoeding gebaseerd op het aantal dienstjaren en uw brutoloon. De werkgever is weliswaar niet verplicht dit op te nemen, maar u kunt er altijd over onderhandelen. Indien u denkt dat u een goede onderhandelingspositie heeft, kunt u proberen dit op te nemen in de overeenkomst. U hebt bijvoorbeeld een goede onderhandelingspositie wanneer u al jaren in dienst bij uw werkgever en er geen dwingende reden is voor ontslag.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend maar heeft u er toch spijt van? U kunt dan binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst herroepen. Door het herroepen van de vaststellingsovereenkomst herleeft de arbeidsovereenkomst weer. Dat betekent dat u in principe gewoon weer in dienst bent bij uw werkgever.

Uw werkgever kan eventueel trachten u op een andere manier te ontslaan indien u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent of herroept. Afhankelijk van de omstandigheden, behoort een gang naar de kantonrechter of een ontslag via de UWV ook tot de mogelijkheden
van de werkgever.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. U kunt met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Akif