Echtscheiding: welke zaken moeten er geregeld worden?

Tijdens een echtscheiding kan er nogal veel op u afkomen. Er moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen. U kunt hierbij denken aan alimentatie of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarnaast spelen emoties vaak ook nog een grote rol. Toch is het belangrijk om alle zaken omtrent de echtscheiding goed te regelen. In dit stuk leest u in hoofdlijnen welke zaken er geregeld moeten worden bij een echtscheiding.

Let op! Echtscheiding is niet hetzelfde als scheiding van tafel en bed.

Het aanvragen van een echtscheiding
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Een verzoekschrift tot echtscheiding dient altijd bij de rechtbank te worden ingediend. Voor een echtscheiding is de juiste hulp nodig, daarvoor kunt u terecht bij een advocaat of een mediator. Het is mogelijk dat een advocaat of mediator het verzoek tot echtscheiding voor u indient.

Afspraken over financiën
Alle afspraken die zijn gemaakt tijdens uw scheiding, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een echtscheidingsovereenkomst waarin u afspraken vastlegt die u met uw ex-partner heeft gemaakt bij uw scheiding. Daarbij spelen financiële aspecten vaak een grote rol.

De huwelijkse voorwaarden vormen de basis voor de afspraken die u maakt bij een scheiding. Het is daarom belangrijk om deze eerst te bekijken. Over uw vermogen legt u onder andere vast wat het totaalbedrag is van het gezamenlijk vermogen en wat er mee zal gebeuren en wie welke schulden op zich neemt. Daarnaast maakt u afspraken over het huis, verdeling van de inboedel, afspraken over het pensioen en partneralimentatie. Welke bezittingen er precies verdeeld moeten worden hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoe meer u samen alvast met uw ex-partner bespreekt, hoe minder hulp u nodig heeft van een advocaat of een mediator. Het is daarom verstandig om alvast een financieel plan op te stellen en een overzicht van alle bezittingen en schulden te maken. Bovendien is het handig om een inventarisatielijst te maken om een eerlijke boedelverdeling te kunnen opstellen.

Afspraken over minderjarige kinderen
Afspraken maken over de kinderen is een belangrijk onderdeel van de echtscheiding. Als ouder heeft u altijd een zorgplicht voor uw kinderen. Alle afspraken die worden gemaakt over de minderjarige kinderen worden opgenomen in een ouderschapsplan. Denk onder andere aan de kinderalimentatie, verdeling van het verblijf en een omgangsregeling. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van de echtscheiding als u minderjarige kinderen heeft. Het ouderschapsplan kan worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. De keuze staat vrij om een ouderschapsplan samen op te stellen of met behulp van een advocaat of mediator. Overigens is het verplicht en belangrijk om de kinderen waarover de afspraken worden gemaakt bij het opstellen van het ouderschapsplan te betrekken. Het is namelijk belangrijk om
rekening te houden met de wensen van de kinderen.

Definitief maken van de echtscheiding.
Als alle afspraken zijn gemaakt en vastgelegd, dan is de uitspraak van de rechter enkel een formaliteit. Bestaan er nog onenigheden over bepaalde zaken, dan is het aan de rechter om daar een besluit over te nemen. De uitspraak van de rechter maakt de echtscheiding niet definitief. Er is pas sprake van een officiële echtscheiding, zodra de uitspraak (de echtscheidingsbeschikking) van de rechter binnen zes maanden wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. Wel verzorgen wij spreekuren via ‘Zoom’. Maak hiervoor een afspraak. Tevens kunt u met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Nawal