Belasting betalen over je eigen woning: hoe werkt dat?

Uw eigen woning wordt op bijzondere wijze belast in de inkomstenbelasting. Uw woning wordt namelijk niet belast als vermogen, zoals het geld op uw spaarrekening, maar als inkomen. In dit stuk leest u hoe uw eigen woning belast wordt en waar u op moet letten.

De eigen woning

Ten eerste is van belang om te weten wanneer uw woning voor de inkomstenbelasting gezien wordt als eigen woning. Hier zijn een aantal voorwaarden voor. Zo moet u, eventueel samen met uw partner, eigenaar zijn van uw woning en moet de woning uw hoofdverblijf zijn. U moet op het adres van de woning ingeschreven zijn in de basisregistratie. Daarom is een vakantiehuis of een door u verhuurd huis in beginsel geen eigen woning voor de inkomstenbelasting.

Belasting van uw eigen woning

U wordt geacht inkomen te hebben uit uw eigen woning. Dit inkomen wordt verminderd met de aftrekbare kosten van uw hypotheek. Het verschil tussen het inkomen uit uw woning en de aftrekbare kosten van uw hypotheek worden opgeteld bij of afgetrokken van uw overige inkomen uit werk en over dat totaalbedrag moet u inkomstenbelasting betalen. Meestal zullen de kosten van uw hypotheek hoger zijn dan het inkomen uit uw woning, waardoor het bedrag waarover u inkomstenbelasting moet betalen, lager wordt.

Inkomen uit uw eigen woning

Het inkomen uit uw eigen woning wordt vastgesteld op basis van de waarde van uw woning. Het uitgangspunt is de WOZ-waarde die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Van deze waarde wordt een bepaald percentage genomen (in de meeste gevallen 0,6%) en dat wordt gezien als het inkomen uit uw eigen woning. Het is dus niet van belang of en hoeveel    inkomen u daadwerkelijk uit uw eigen woning hebt. Bijvoorbeeld, als u een eigen woning heeft met een waarde van €250.000, is het inkomen uit uw eigen woning €250.000 x 0,6% = €1.500.

Aftrekbare kosten van uw hypotheek

De aftrekbare kosten van uw hypotheek zijn onder meer de kosten van het afsluiten van de hypotheek en de hypotheekrente die u betaalt. Het is van belang dat uw hypotheek voldoet aan de voorwaarden die de inkomstenbelasting stelt, anders zijn de kosten niet aftrekbaar. Zo moet u de hypotheek afsluiten voor de aankoop of verbouwing van uw woning, mag de looptijd van uw hypotheek maximaal 30 jaar zijn en gelden er regels voor de manier waarop u de hypotheek aflost. Als u een hypotheek afsluit bij een bank of hypotheekverstrekker, voldoet uw hypotheek naar alle waarschijnlijkheid aan deze voorwaarden. Maar het is ook denkbaar dat iemand bijvoorbeeld geld leent bij een familielid om een huis te kopen. In dat geval is het dus van belang om te zorgen dat deze lening aan de voorwaarden voldoet en u daadwerkelijk rente en aflossing betaalt. Anders zijn uw kosten niet aftrekbaar en verhoogt het inkomen uit uw eigen woning het bedrag waarover u belasting moet betalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Luc