Gekort op de bijstandsuitkering

Afgelopen maanden is er een hoop media-aandacht geweest over de bijstandsuitkering. Het ging dan specifiek over het korten van bijstand bij mensen die recht hadden op bijstand, die naast bijstand giften kregen. Onder deze giften worden producten verstaan die men krijgt zonder tegenprestatie.

Een zaak die veel aandacht kreeg in de media was een rechtszaak over een vrouw die gekort werd in haar bijstand. De bijstand werd gekort, omdat de vrouw boodschappen kreeg van haar moeder. Veel mensen reageerden verontwaardigd op het oordeel van de rechter dat de bijstand van de vrouw terecht gekort werd. Desondanks was de rechter het in het beroep eens met de gemeente, de bijstand van de vrouw was terecht gekort. Hierdoor rijst de vraag wanneer een gemeente de bijstand van een inwoner mag korten. In deze blog leest u wanneer bijstand al dan niet gekort mag worden.

Recht op een uitkering

Als iemand langdurig geen werk heeft, heeft deze persoon waarschijnlijk recht op een uitkering. Uiteindelijk kan iemand waarschijnlijk ook een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering krijgt men alleen als er onvoldoende inkomen is en er daarnaast geen beroep gedaan kan worden op een andere voorziening of uitkering, waarmee iemand in levensonderhoud kan voorzien. Of men onvoldoende inkomen heeft, wordt bepaald aan de hand van het sociaal minimum dat van toepassing is op deze persoon. Het sociale minimum voor een alleenstaande van boven de 21 bedraagt €1239,10. Het minimum inkomen is echter sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het hebben van een partner kan er bijvoorbeeld al voor zorgen dat iemand minder snel recht heeft op een uitkering.

Korten op uitkering

Indien men een bijstandsuitkering heeft, worden alle inkomsten naast de bijstandsuitkering in beginsel gekort op de bijstand. Wanneer extra inkomsten door de bijstandsgerechtigde niet gemeld worden aan de gemeente, kan dit leiden tot een korting op de uitkering of zelfs terugvordering van een uitkering. Bij een terugvordering dient een deel van de uitkering in het geheel terugbetaald te worden. Dit laatste gebeurde dan ook bij de vrouw die haar uitkering terug moest betalen omdat zij gratis boodschappen kreeg van haar moeder.

Toch wordt de bijstand niet altijd gekort, bij giften wordt de bijstand niet direct gekort. Bij giften geldt er in de gemeente Arnhem in beginsel een grens van €1200. Pas boven de grens van €1200 wordt de uitkering van bijstandsgerechtigden gekort. Er zijn echter veel andere gemeenten die een andere grens hanteren voor het korten van een uitkering.

Rechtsonzekerheid

De vrouw uit het voorbeeld die gekort werd op haar boodschappen kreeg een gift waarbij de grens van €1200 ruim overschreden werd. Dat deze vrouw gekort werd in haar uitkering was dan ook terecht. Toch is het systeem van giften in elke stad anders, dit kan bij burgers voor een hoop onduidelijkheid zorgen. Zo mag men in Den Haag bijvoorbeeld giften ontvangen tot €1700. Hierdoor weten burgers niet goed waar zij precies aan toe zijn, dit zorgt voor zogenoemde rechtsonzekerheid bij burgers. Het zou daarom goed zijn als er op het gebied van bijstand duidelijkere regelgeving komt vanuit de centrale overheid. Hierdoor weten burgers beter waar zij aan toe zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: IJsbrand