Coronapaspoort: inbreuk op uw rechten?

Het is dan hoogstwaarschijnlijk toch mogelijk om te reizen deze zomervakantie binnen de Europese Unie-landen. Dit kan door middel van het EU Digitaal Corona Certificaat, ook wel het DCC of het coronapaspoort genoemd. Dit is een certificaat dat dient als bewijs dat u in enige zin beschermd bent tegen het coronavirus. Dit kan een negatieve testuitslag zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Hoe zit dit in verband met het recht op de bewegingsvrijheid – het vrij kunnen reizen van Europese burgers – en de privacy van de Europese burger? Dit wordt hieronder uitgewerkt.

Verordening

Per 1 juli 2021 is de verordening voor het EU Digitaal Corona Certificaat in werking getreden. Deze Europese verordening is gevormd om te voorzien in het grensoverschrijdende Europese verkeer van burgers. Een verordening is een soort wetgeving op Europese Unie niveau waar burgers zich aan behoren te houden. De EU Digitaal Corona Certificaat verordening heeft tevens een grondslag in de Nederlandse Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. Deze wet biedt de grondslag om coronatoegangsbewijzen in te zetten bij de bestrijding van corona en (her)opening van de samenleving. Er was nog enige discussie over de duur van het DCC. De Europese Commissie (uitvoerende macht van de EU) voorzag een periode van het coronapaspoort voor wel drie jaar. Het Europees Parlement (wetgevende macht van de EU) heeft deze periode inmiddels teruggebracht tot één jaar.

Privacy en bewegingsvrijheid

Iedereen heeft recht op privacy, waar ook de verwerking van persoonsgegevens onder valt. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen bevat het coronapaspoort slechts de volgende informatie: duidelijk te identificeren kenmerken van de persoon (zoals de naam, achternaam, geboortedatum), het type COVID-19-vaccin, registratienummer, datum en plaats van vaccinatie. Dit wordt beschermd tegen misbruik en fraude en er mag voor het verstrekken van het paspoort ook niet gediscrimineerd worden. Daarnaast mogen de ontleende gegevens in beginsel ook niet door de andere lidstaten worden bewaard.

Het vrije verkeer van personen (bewegingsvrijheid) is een belangrijk recht dat burgers ontlenen aan het Europees recht en de EU mag hier ook maatregelen op treffen. De Europese Commissie heeft gekozen om door middel van het coronapaspoort tijdens de pandemie het vrije verkeer toch mogelijk te maken,  zonder extra testen of nadere controles. Als de veiligheid gegarandeerd wordt is er immers geen reden tot beperking. Beperking moet namelijk genoodzaakt zijn. In dit geval wordt het burgers toch mogelijk gemaakt om vrij te reizen met dit paspoort en wordt tevens de veiligheid gewaarborgd.

Kortom is de verordening bedoeld om mogelijke beperkingen van de bewegingsvrijheid en andere grondrechten zoals het recht op privacy, als gevolg van de COVID-19-pandemie, te vergemakkelijken. Hierbij wordt bescherming van de menselijke gezondheid nagestreefd. Tevens is expliciet een punt opgenomen in de verordening waarin wordt aangekaart dat deze mogelijkheid beperkingen op deze vrijheden te stellen niet mag worden opgevat als vergemakkelijking of aanmoediging van de invoering van beperkingen van het vrije verkeer of andere grondrechten als reactie op de pandemie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Teuta