De wijziging van het ouderschapsverlof

Als werkende ouder kan het zijn dat u recht heeft op ouderschapsverlof. Dit verlof biedt ouders de mogelijkheid om extra uren/dagen vrij te nemen, die nodig kunnen zijn bij de opvoeding van een kind. Een groot deel van de ouders die recht heeft op dit verlof maakt er echter geen gebruik van. De overheid probeert dit door middel van een aangepaste regeling te veranderen. Hieronder leest u hoe de regeling omtrent ouderschapsverlof op dit moment werkt en wat er met ingang van de aangepaste regeling gaat veranderen.

Huidige regeling

Op dit moment hebben ouders en verzorgers (biologisch kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind) recht op ouderschapsverlof. Dit verlof is aanvullend op bijvoorbeeld het zwangerschaps- en geboorteverlof.

Ouders mogen het ouderschapsverlof in de eerste 7 levensjaren van hun kind opnemen. Het verlof is maximaal 26 keer het aantal in het contract opgenomen uren (heeft u contractueel 32 uur, dan heeft u dus recht of 26 x 32 uur ouderschapsverlof). In principe geldt dat dit verlof onbetaald is. Er kunnen daarover echter afwijkende afspraken gemaakt zijn in de cao of het contract.

Het aanvragen van ouderschapsverlof moet minimaal 2 maanden voorafgaand aan het verlof bij de werkgever worden gedaan. Bij deze aanvraag geeft u aan hoeveel uur u op wilt nemen, hoe u deze uren wilt verdelen en wanneer u met de verlofuren wilt beginnen. De werkgever mag dit verlof in principe niet weigeren. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de verdeling die u voorstelt voor de werkgever niet haalbaar is. De werkgever moet dan proberen om samen met u tot een verdeling te komen die voor het bedrijf wel mogelijk is.

Veranderingen per augustus 2022

Voor veel ouders is het op dit moment niet mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Zij kunnen het loon, dat zij door het opnemen van ouderschapsverlof in beginsel niet ontvangen, niet missen.

De overheid wil meer ouders de kans geven om gebruik te kunnen maken van de ouderschapsverlofregeling. Daarom zal de verlofregeling waarschijnlijk per 2 augustus 2022 veranderen. Vanaf dat moment kunnen ouders de eerste 9 weken (van 26 weken in totaal) van het ouderschapsverlof voor 50% van het dagloon doorbetaald krijgen. Deze doorbetaling wordt niet door de werkgever gedaan, maar via een uitkering van het UWV.

De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof worden alleen doorbetaald als ze in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. Wordt dit niet gedaan, dan kunnen deze weken in de volgende jaren alsnog worden opgenomen. Ze worden dan echter niet doorbetaald. Daarnaast blijft voor de overige 17 weken de huidige regeling gelden. Deze weken kunnen nog steeds worden opgenomen tot het kind 8 jaar wordt. Deze blijven mits uitzonderingen in het contract of de cao onbetaald

De overheid heeft de regeling voor het ouderschapsverlof dus versoepeld. Of dit er ook toe gaat leiden dat meer ouders er gebruik van gaan maken, zal in de toekomst moeten blijken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Merel