Privacy

Door de tijd heen verandert ons beeld van privacy. In de jaren ’70 waren er protesten tegen het invoeren van een burgerlijke stand met inwoneraantallen om privacyschendingen te voorkomen. Nu voeren we op allerlei websites gegevens in. Dat is helaas niet zonder gevaren, dus zijn er vanuit Europa regels gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) over het verwerken van persoonsgegevens.

Wat voor gevaren zijn er dan?
Er zijn verschillende gegevens met verschillende gevaren. Enkel een naam of geboortedatum zal nog niet veel verschil maken, maar met een emailadres of postadres kan gerichte reclame verstuurd worden. Gegevens zijn daarvoor ook weleens doorverkocht. Een BSN-nummer kan al gevaarlijker zijn, omdat je daarmee zorg- en overheidszaken regelt. Bovendien vraag je niet zomaar een nieuw BSN-nummer aan en brengt dat veel procedures en kosten mee.

Daarnaast wordt een bepaalde categorie gevoelige gegevens als bijzondere persoonsgegevens bestempeld, zoals ras, politieke opvattingen, seksuele gerichtheid en meer. De belangrijkste categorie is biometrische gegevens, bijvoorbeeld vingerafdrukken. Dit zijn gegevens die je niet kunt wijzigen of een nieuwe van kunt opvragen en daardoor zeer persoonlijk zijn.

Hoe beschermt de AVG?
De AVG stelt regels over het verwerken van persoonsgegevens. Er moet een grondslag zijn voor de verwerking zoals toestemming, een overheidstaak of een gerechtvaardigd belang. Wel zijn er uitzonderingen gesteld voor bijvoorbeeld journalistieke doeleinden.

Het strengste regime geldt voor de bijzondere persoonsgegevens en biometrische gegevens. Het uitgangspunt is dat je deze niet mag verwerken, tenzij er bijvoorbeeld uitdrukkelijke toestemming is. Bij biometrische gegevens moet de verwerking bovendien noodzakelijk zijn. Het kwam voor dat een bedrijf vingerafdrukken gebruikte voor een kassasysteem, waarbij de noodzakelijkheid ontbrak. Ondanks de toestemming, kreeg het bedrijf een flinke boete.

Wat als de regels worden geschonden?
In Nederland wordt door de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) toezicht gehouden op de naleving van de AVG. Bij een schending kunnen zij een boete opleggen. Meer informatie over de meest actuele situaties kunt u ook vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Daar kunt u laagdrempelig ook een privacyklacht (anoniem) melden.

Daarnaast is het mogelijk om zelf naar de rechter te stappen, bijvoorbeeld voor schadevergoeding wegens het onrechtmatig omgaan met uw persoonsgegevens. U zult daarmee wel proceskosten maken, dus raden wij aan om dan goed af te wegen wat de kosten en baten zijn.

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus pas op met gevoelige informatie en neem contact op met de gegevensverwerker als u ze wil opvragen of laten vernietigen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Matthijs