Bitcoin

Steeds populairder

De laatste tijd staat het nieuws vol met artikelen over digitale munten. Dit komt doordat de populariteit van Bitcoins en andere digitale munten in de laatste jaren flink is gestegen. In de media gaat het dan vaak over grote aankopen die worden gedaan met de digitale munten. Wereldwijd zijn er verschillende bedrijven waar met Bitcoins betaald kan worden, maar ook hier in Nederland stijgt de populariteit. Een voorbeeld hiervan is een koper in Veghel die zijn toekomstige woning in bitcoin wil gaan betalen. Het gaat bij de aankoop van dit huis om een transactie van een miljoen euro. Doordat er grote transacties plaatsvinden met Bitcoin, rijst de vraag of de Bitcoin juridisch gezien kan worden als een wettig en veilig betaalmiddel.

Wettig betaalmiddel?

De Bitcoin is een virtuele munt, maar deze digitale munt wordt in tegenstelling tot andere valuta’s niet uitgegeven door een bank. Geld dat op een bankrekening staat wordt in de wet digitaal geld genoemd. In 2013 stelde de minister van Financiën dat Bitcoins niet kunnen vallen onder de definitie van digitaal geld in onze huidige wetgeving. Daarnaast staat er ook Europese regelgeving in de weg om de Bitcoin als wettig betaalmiddel aan te merken. Deze regelgeving stelt namelijk dat alleen de euro een geldig betaalmiddel is in lidstaten die de euro als valuta hebben. De Bitcoin wordt om deze redenen in Nederland niet gezien als wettig betaalmiddel, maar als ruilmiddel. Een ruilmiddel is een middel dat gebruikt wordt voor ruilhandel, hierbij is een persoon bereid een product te ruilen voor een ander product. De waarde van deze producten wordt echter door de partijen bepaalt. Dit is de reden dat er aan ruilhandel risico´s kleven, deze risico´s zijn er ook bij de handel in bitcoin.

Risico’s  

Aangezien de Bitcoin niet als wettig betaalmiddel gezien kan worden en slechts een ruilmiddel is, kleven er risico’s aan transacties met bitcoins. Veel wettelijke bepalingen die wel van toepassing zijn op normaal geld, zijn niet geldig voor overeenkomsten die betrekking hebben op de Bitcoin. Zo oordeelde de rechtbank van Overijssel dat het vorderen van schadevergoeding na een mislukte overeenkomst omtrent de levering van bitcoins niet mogelijk was. Hierdoor liep de benadeelde partij veel geld mis. Dit is slechts één voorbeeld waaruit blijkt dat de Bitcoin betaalmiddel is, waaraan veel risico’s kleven voor de gebruiker. Het is dan ook maar de vraag of de verkoper van het huis in Veghel akkoord zal gaan met de verkoop van zijn huis in bitcoins.

Deze risico’s zouden in de toekomst verholpen kunnen worden door de huidige regelgeving rondom het gebruik van Bitcoins en andere digitale valuta te veranderen. Op deze manier kunnen er in de toekomst hopelijk op een veilige manier overeenkomsten gesloten worden, waarbij de betaling in bitcoins gedaan wordt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: IJsbrand