Let op uw persoonsgebonden aftrek en betaal niet te veel inkomstenbelasting

Inleiding

Het jaarlijkse moment van de belastingaangifte is weer aangebroken. In deze aangifte heeft de Belastingdienst voor veel mensen het inkomen en de spaartegoeden al ingevuld. Daarnaast bestaan tal van aftrekposten die niet voor u zijn ingevuld, maar waar u mogelijk wel geld mee kan besparen. Een belangrijke categorie van aftrekposten is de persoonsgebonden aftrek. Hieronder wordt besproken wat de persoonsgebonden aftrek is, welke kosten afgetrokken kunnen worden en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Wat is de persoonsgebonden aftrek?

Een aftrekpost vermindert het inkomen dat voor de belasting in aanmerking genomen wordt, waardoor de uiteindelijke belasting lager wordt. De persoonsgebonden aftrek omvat verschillende aftrekposten en is het totaal van deze verschillende aftrekposten. Hieronder worden enkele aftrekposten besproken die onderdeel zijn van de persoonsgebonden aftrek.

Zorgkosten

Specifieke zorgkosten zijn in beginsel aftrekbaar als deze gemaakt zijn in verband met ziekte of invaliditeit. U mag onder voorwaarden de zorgkosten aftrekken die gemaakt zijn voor u, uw fiscale partner en uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en niet in staat zijn de kosten zelf te betalen. Alleen het deel van de zorgkosten dat hoger is dan het drempelbedrag mag daadwerkelijk worden afgetrokken. Het drempelbedrag wordt berekend op basis van uw inkomen. Als u uw zorgkosten invult in het online aangifteformulier wordt automatisch voor u berekend welk deel van de zorgkosten in aftrek kan worden gebracht.

Een overzichtelijke lijst van de aftrekbare zorgkosten staat op de website van de Belastingdienst of onder de informatieknop in uw digitale aangifte.

Giften

In de belastingaangifte wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften die volledig aftrekbaar zijn en gewone giften die beperkt aftrekbaar zijn.

Er is sprake van periodieke giften indien u vaste en gelijke uitkeringen doet en u de verplichting bent aangegaan deze uitkeringen voor minimaal vijf jaar te doen. De gewone giften zijn giften aan een instelling die onder een speciale regeling valt waardoor de giften voor u aftrekbaar zijn. Stichting DierenLot is een voorbeeld van een dergelijke instelling. Of de instelling waaraan u een gift heeft gedaan onder deze regeling valt, kunt u controleren op de website van de belastingdienst. Ook voor de gewone giften geldt een drempelbedrag waardoor alleen het deel van de gift dat hoger is dan het drempelbedrag aftrekbaar is. Het drempelbedrag berekent de Belastingdienst voor u in het online aangifteformulier. Tot slot zijn contante bijdragen uitgesloten van aftrek.

Scholingskosten

Scholingskosten zijn in beginsel ook aftrekbaar, indien de opleiding of studie gevolgd wordt voor uw toekomstig beroep. Daarbij geldt als voorwaarde dat u geen recht heeft op studiefinanciering en u de scholingskosten zelf heeft betaald. De kosten die in aftrek mogen worden gebracht zijn in beginsel lesgeld en verplicht studiemateriaal. De scholingskosten zijn alleen aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan 250 euro met een maximum van 15000 euro.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Luc