Klachtplicht

Het belang van de klachtplicht

Partijen kunnen verschillende soorten overeenkomsten met elkaar sluiten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Deze wordt gesloten tussen een koper en een verkoper. De betrokken partijen spreken dan af over en weer bepaalde rechten en plichten te hebben. Zo heeft u als koper bijvoorbeeld naast de plicht om te betalen, het recht op een product van goede kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat er gebreken aanwezig zijn of deze later optreden. U kunt bijvoorbeeld schade lijden als gevolg van het handelen van uw tegenpartij of het kan voorvallen dat het door u aangeschafte product niet voldoet aan uw verwachtingen. Hierbij kunt u denken aan vertragingen bij de levering of een kapot product. In al deze gevallen is het zeer belangrijk dat u als benadeelde tijdig klaagt bij de tegenpartij (bijvoorbeeld de verkoper). Immers, wie niet op tijd klaagt verliest in principe al zijn rechten om het gebrek te verhelpen.

Wanneer heeft u tijdig geklaagd? 

De wet bepaalt dat u als benadeelde bij de tegenpartij ‘binnen bekwame tijd’ moet protesteren (lees: klagen). Het klagen is geheel vormvrij. U kunt dus zelf bepalen op welke manier u klaagt, bijvoorbeeld per brief of e-mail. Een vaste termijn waarbinnen geklaagd moet worden wordt niet gegeven. Rechters hebben beslist dat er bij de beoordeling of er tijdig is geklaagd moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Hierbij is onder meer van belang of de verkoper nadeel lijdt door het laattijdig klagen. Zo kan de verkoper bijvoorbeeld nadeel lijden in het bewijzen van zijn onschuld (hoe later, hoe moeilijker). Ook is het mogelijk dat hij beperkt wordt in zijn mogelijkheden om de gevolgen van het gebrek te beperken. Als de verkoper direct weet dat zijn prestatie niet goed is kan hij immers maatregelen nemen om eventuele verdere schade te voorkomen. Als er dan heel laat wordt geklaagd, worden deze mogelijkheden hem als het ware ontnomen.

Indien er sprake is van een consumentenkoop wordt het klagen binnen twee maanden na het ontdekken in principe als tijdig aangemerkt. Daarvan is sprake wanneer u als particulier een zaak koopt bij een professionele verkoper voor persoonlijke doeleinden (bijvoorbeeld het kopen van een tandenborstel bij een drogisterij). Zodra de aankoop wordt gedaan voor bijvoorbeeld uw bedrijf, wordt er in principe niet meer gesproken van een consumentenkoop. U handelt dan immers niet meer voor persoonlijke doeleinden. Tevens is er in beginsel geen sprake van een consumentenkoop indien u het product van een particulier koopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een koop via Marktplaats of Bol.com, waar ook particulieren producten ter verkoop aanbieden. Het moet in beginsel tenslotte gaan om een koop bij een professionele verkoper, zoals een officiële winkel of bedrijf.

Slechts tijdsverloop op zichzelf is vaak onvoldoende en zal niet leiden tot het niet voldoen aan de klachtplicht. Er zal dus meer aan de hand moeten zijn dan slechts ‘laat’ klagen. De rechter houdt namelijk mede rekening met de ingrijpende gevolgen van het te laat klagen voor u als benadeelde. Deze gevolgen houden in dat in principe al uw rechten om het gebrek te verhelpen vervallen. Mogelijk is dan bijvoorbeeld  dat u als koper niet meer in staat bent uw schade op de verkoper te verhalen of het product te vervangen. De rechter zal dus hieromtrent in ieder geval de wederzijdse belangen tegen elkaar afwegen.

U heeft in sommige gevallen zelf ook een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat er van u verwacht kan worden dat u onderzoek verricht naar hetgeen u heeft aangeschaft. Slechts oppervlakkig onderzoek is hierbij vaak al voldoende. U kunt hierbij denken aan het aanzetten van uw telefoon bij aanschaf of door het verrichten van een steekproef bij het inkopen van een grote hoeveelheid producten. Over het algemeen bestaat dit onderzoeksplicht slechts als er een aanleiding toe is dat er iets mis is.

Al met al wordt het ten zeerste aangeraden om zo snel mogelijk bij het ontdekken van een gebrek uw wederpartij hierover in te lichten. Het is van belang dat dit binnen bekwame tijd gebeurt. Dit zorgt er namelijk in beginsel voor dat u sterker in uw recht staat. In het geval van een consumentenkoop is het klagen binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek in principe tijdig.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Evşen