Dieraansprakelijkheid

Indien uw huisdier schade maakt aan iemand anders of zijn bezittingen, bent u dan aansprakelijk voor deze schade? Bijvoorbeeld dat uw hond opeens een voorbijganger in zijn been bijt. Hieronder leggen we het uit! In de wet is geregeld dat de bezitter van een huisdier aansprakelijk is voor de schade die het huisdier heeft aangericht. Echter, dit geldt niet als het baasje de gedraging van het huisdier niet in zijn macht zou hebben gehad. Deze vorm van aansprakelijkheid gaat over de situatie dat de eigenaar van zijn huisdier er niks aan kan doen dat het huisdier schade bij een ander aanricht. Om aansprakelijk te zijn voor de schade die door uw huisdier is aangericht, dient aan verschillende voorwaarden te zijn voldaan.

Voorwaarden

Ten eerste moet iemand bezitter zijn van het huisdier. Een bezitter houdt het huisdier voor zichzelf: hij heeft feitelijk de macht over het huisdier en gedraagt zich alsof hij de macht heeft over het huisdier. Ten tweede moet het huisdier schade aanrichten vanuit zijn eigen energie. Dit betekent dat het huisdier géén commando heeft gekregen. Wordt een commando gegeven om bijvoorbeeld iemand specifiek in zijn arm te bijten, dan is er geen sprake meer van de eigen energie van het huisdier. Ten derde dient er sprake te zijn van schade. Deze schade dient dan ook aangericht te zijn door het huisdier. Dit houdt in dat wanneer een huisdier jou zou hebben aangevallen, de aangerichte schade het gevolg dient te zijn van de gedraging van het huisdier. Indien hieraan is voldaan, is iemand in beginsel aansprakelijk, tenzij er sprake is van een uitzondering.

De uitzondering

De wet geeft een uitzondering in het geval van dieraansprakelijkheid. Hierbij is van belang of het baasje van het huisdier aansprakelijk zou zijn. Dit is wanneer het baasje het huisdier wel in zijn of haar macht zou hebben gehad en bepaalde gedragingen al dan niet zou hebben toegestaan. Bijvoorbeeld: is het in strijd met het recht als iemand zijn of haar huisdier een bevel geeft iemand te bijten? Het antwoord op deze vraag is dus van belang. Als het antwoord op de vraag ja is, is de bezitter van het huisdier alsnog aansprakelijk. De uitzondering geldt dan niet. Als het antwoord op deze vraag nee luidt, dan is de bezitter van het huisdier hoogstwaarschijnlijk niet aansprakelijk. Dan is de uitzondering dus wel van toepassing.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Fleur