Loondoorbetaling bij geen of minder werk als gevolg van de coronacrisis

Wij bevinden ons momenteel in een corona-crisis. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers minder of geen werk meer hebben voor hun werknemers. Is de werkgever dan verplicht om de werknemer te blijven doorbetalen? En wat zijn de plichten van de werknemer?

Indien een werknemer de afgesproken arbeidsuren niet of gedeeltelijk niet heeft gewerkt omdat er niet genoeg werk is, dan is de werkgever op grond van de wet in beginsel verplicht om het loon door te betalen. Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Deze verplichting is in beginsel van toepassing indien het niet-werken of minder werken voor rekening van de werkgever komt. In principe is het in dit geval redelijk dat de coronasituatie voor rekening komt van de werkgever.

Het is wel van belang om te vermelden dat u goed moet kijken wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Van de loondoorbetalingsverplichting bij onvoldoende werk kan namelijk de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken. Dit moet dan zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw werkgever, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Maar dit kan ook bepaald zijn in een voor u geldende cao. Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan die voor een grotere groep mensen geldt. U kunt een cao in sommige gevallen terugvinden in uw arbeidsovereenkomst of u kunt aan uw werkgever vragen of er voor u een cao geldt. Ook zijn alle cao’s te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als u bent aangesloten bij een vakbond, kunt u eventueel daar ook de cao vinden. Ook voor het opnemen van deze uitzondering in een cao geldt dat alleen voor de eerste zes maanden van uw arbeidsovereenkomst een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht kan worden gemaakt.

Het accepteren van aangeboden passende arbeid door uw werkgever is ook een voorwaarde voor het recht op loondoorbetaling. Uw werkgever kan u vragen om ander werk te doen dan dat u normaal doet. Dit werk moet wel passen bij uw arbeidsverleden, uw opleiding, uw competenties en overige persoonlijke omstandigheden. U moet namelijk in staat zijn om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Er kunnen redenen zijn voor u om bepaalde werkzaamheden te weigeren. Bijvoorbeeld omdat u tijdens de corona-crisis tot de risicogroep behoort. Als u dan aan het werk wordt gezet op een plek waar veel mensen bij elkaar komen, dan kunt u dit aanbod van arbeid weigeren.  U moet dan wel goed kunnen motiveren waarom u dit aanbod van passende arbeid weigert. De mogelijkheid van thuis werken wordt in veel gevallen gezien als passende arbeid. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u geen recht op loondoorbetaling indien u thuiswerken weigert, tenzij u hier een goede reden voor heeft. Een goede reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat thuis geen veilige omgeving is. In beginsel geldt dus de plicht van het aanvaarden van passende arbeid, maar er kunnen sterke redenen zijn voor u waardoor u dit niet als passende arbeid ziet en u dit dus weigert.

Al met al, is de werkgever in beginsel dus verplicht om het loon van de werknemer door te betalen bij het (gedeeltelijk) wegvallen van werk. In dit geval is het in principe redelijk dat de coronasituatie voor rekening van de werkgever komt. Indien u op dit moment korter dan zes maanden in dienst bent bij uw werkgever, is het van belang om te kijken of er een uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of in een cao die van toepassing is. Daarnaast geldt in beginsel voor iedere werknemer, dus ongeacht hoe lang u op dit moment in dienst bent, dat passende arbeid aanvaard moet worden voor het recht op loondoorbetaling. Er kunnen echter sterke redenen voor u zijn om het aanbod van passende arbeid te weigeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Hester