Recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

In Nederland geldt dat iedereen in beginsel recht heeft op rechtsbijstand. Dit betekent dat iedereen het recht heeft bijgestaan te worden door een advocaat. Dit staat in artikel 18 van de Grondwet. Over het algemeen denkt men dat het erg prijzig kan zijn om een advocaat in de arm te nemen. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. In Nederland is namelijk een stelsel van rechtshulp ontwikkeld, zodat iedereen een vorm van rechtsbijstand kan ontvangen. Door middel van dit stelsel kunnen mensen door een pro-Deoadvocaat worden bijgestaan. Dit zijn advocaten die grotendeels betaald worden door de overheid en daardoor maar voor een klein deel door uzelf betaald worden. Maar hoe zit dit systeem precies in elkaar?

Financiële voorwaarden

De instantie die in Nederland beoordeelt of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand is de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt door deze organisatie bekeken of u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen, of u een partner heeft en naar de inhoud van uw probleem. De hoogte van uw inkomen wordt bekeken aan de hand van uw inkomen twee jaar voor het jaar dat u het verzoek op gesubsidieerde rechtsbijstand indient. Dus indien u in 2021 een aanvraag doet, wordt er gekeken naar uw inkomen van 2019. De voorwaarden voor de hoogte van uw inkomen zijn als volgt, uw verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan:

  • Voor een alleenstaande: €28.600
  • Voor partners die getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben: €40.400
  • Voor een alleenstaande ouder: €40.400

Daarnaast wordt er ook gekeken naar uw vermogen, zoals spaargeld. Hiervoor geldt dat dit niet hoger mag zijn dan:

  • Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: €30.360
  • Voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gezamenlijk: €60.720

Indien uw vermogen en inkomen niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, heeft u in beginsel geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw inkomen of vermogen zijn veranderd ten opzichte van 2019 en nu bijvoorbeeld lager zijn, is het mogelijk om een verzoek tot peiljaarverlegging aan te vragen. In dit geval zou de Raad voor Rechtsbijstand kunnen besluiten om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van naar die van twee jaar geleden.

Inhoud van de zaak

Nadat is vastgesteld of u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt er bekeken of het wel nodig is om in uw zaak een advocaat of mediator in te schakelen. De Raad voor Rechtsbijstand bekijkt dit per zaak en dit kan dus per zaak verschillen. Eén harde eis die de Raad voor Rechtsbijstand in elke zaak toepast, is dat het geschil in ieder geval moet gaan om een probleem dat gaat over meer dan €250,00.

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat de overheid de volledige kosten van uw advocaat of mediator draagt. Vaak is het namelijk zo dat u een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage kan variëren tussen de €82,00 en €848,00. Dit is in beginsel afhankelijk van uw inkomen en de grootte van de zaak. Voor meer informatie over uw precieze eigen bijdrage verwijzen wij u door naar de website van het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/advocaat-nodig/toevoeging-advocaat/. Hier vindt u in het formulier ‘voorwaarden toevoeging 2021’ de hoogte van uw eigen bijdrage.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Sten