Geen testament? Wie erft er dan?

Gedurende uw hele leven kunt u een testament op laten maken waarin staat hoe uw erfenis verdeeld moet worden. Dit doet echter niet iedereen. Wie zijn dan de erfgenamen als men geen testament op laat maken?

Wanneer iemand geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de wet. De erflater is degene die overlijdt en een nalatenschap achterlaat. De eerste personen die kunnen erven zijn de echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen. Stel dat de erflater geen echtgenoot/geregistreerde partner of kinderen heeft. Dan komen de volgende personen in genoemde volgorde in aanmerking om te erven. Als eerste zijn dit de ouders, broers en zussen. Als die er ook niet zijn, dan komen de grootouders in aanmerking. Daarna komen eventueel nog de overgrootouders in aanmerking om te erven. Wanneer een van de genoemde personen wel heeft bestaan maar is overleden of onwaardig is om te erven, komen voor diegene zijn of haar kinderen in de plaats. Om dit te illustreren volgt nu een voorbeeld. Stel er is een man opgegroeid met twee ouders en een broer. Zijn broer is vader geworden. De ouders en broer zijn inmiddels overleden. Als het kind van zijn broer nog leeft, is dat kind de erfgenaam van de man.

Wanneer is iemand dan onwaardig om te erven? Onwaardig om te erven is iemand op het moment dat men ernstige strafbare feiten heeft gepleegd tegen de erflater. De feiten die hier worden bedoeld worden door de wet genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het van het leven beroven van de erflater. Deze persoon is dan onwaardig om van de erflater te erven. Tevens is men onwaardig om te erven wanneer er door zijn of haar toedoen geen testament is of als er door zijn of haar toedoen geen testament is opgemaakt door de erflater.

Indien er meerdere erfgenamen zijn die samen erven, zoals hierboven besproken, erven deze erfgenamen in beginsel voor een gelijk deel. Neem het voorbeeld dat de erflater was getrouwd en twee kinderen had. De eerste groep die mogelijk kan erven is dus aanwezig, namelijk de echtgenoot en de kinderen. De kinderen en de echtgenoot erven dan in principe alle drie 1/3e deel. De kinderen kunnen hun erfdeel in beginsel pas opeisen op het moment dat de overgebleven echtgenoot ook is overleden. Uiteraard bestaan hier uitzonderingen op, maar het is te ingewikkeld om het hier uitgebreid over te hebben.

Nog een leuk weetje. De wet eist dat een persoon bestaat op het moment van erven. Dit klinkt logisch, maar ook een ongeboren kind wordt als bestaand aangemerkt in dit geval.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Lotte