Algemene voorwaarden

Bij bijna alle aankopen die een consument doet, horen algemene voorwaarden. Ze worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. Dit zijn regels waarin onderwerpen worden geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld de bezorgtermijn of garantie. Het zijn in principe voorwaarden die op elke transactie van dat bedrijf geldig zijn. Belangrijke informatie, zoals de prijs van een product, staat in principe niet in de algemene voorwaarden.

Wanneer een consument ergens iets koopt of een contract afsluit bij een onderneming, is deze onderneming verplicht om de algemene voorwaarden te overhandigen voordat het contract wordt gesloten of de koop definitief wordt. Dit overhandigen hoeft niet letterlijk te gebeuren, maar de consument moet een redelijke mogelijkheid hebben gekregen om deze in te zien, bijvoorbeeld onderaan een e-mail of bij het betalen via een link. Indien de consument niet deze gelegenheid heeft gehad, heeft hij de mogelijkheid om de overeenkomst achteraf te vernietigen. Dit zorgt ervoor dat de overeenkomst niet meer geldig is en dat werkt met terugwerkende kracht waardoor de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Algemene voorwaarden kunnen ook ongeldig zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij te ingrijpend zijn. In de wet is een lijst opgenomen met voorwaarden die in principe in geen enkele omstandigheid toelaatbaar zijn, de zwarte lijst. Een voorbeeld hiervan is wanneer in de algemene voorwaarden is opgenomen dat een consument niet meer onder de koop vandaan kan komen, of wanneer is opgenomen dat de prijs binnen drie maanden na de aankoop door de verkoper mag worden verhoogd.

Daarnaast kent de wet ook een grijze lijst. In deze lijst zijn voorwaarden opgenomen die onredelijk zouden kunnen zijn. De verkoper moet een goede reden opgeven om deze voorwaarden toch in de algemene voorwaarden op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn wanneer is opgenomen dat een consument geen aanspraak kan maken op schadevergoeding, of wanneer de termijn van nakoming door de onderneming onbepaald is. Dat wil zeggen dat de verkoper geen termijn geeft waarbinnen hij het deel van de overeenkomst moet zijn nagekomen. 

Zowel op de zwarte als op de grijze lijst zijn redelijk veel situaties opgenomen die ontoelaatbaar kunnen zijn. Wanneer een consument meent dat de algemene voorwaarden onredelijk zijn, kan diegene een brief sturen naar de onderneming, met daarin een beroep op vernietiging van de overeenkomst. Indien de onderneming hier niet mee in wil gaan of niet antwoordt, is er nog de mogelijkheid om naar de Geschillencommissie te gaan. Dit is een instantie die geschillen oplossen tussen bijvoorbeeld consumenten en ondernemingen. Dit is vaak sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter. Daarvoor is het wel nodig dat de onderneming bij deze commissie is aangesloten. Indien dit ook geen oplossing biedt, kan de consument een gerechtelijke procedure starten. De rechter zal dan bepalen of de algemene voorwaarden ontoelaatbaar zijn, en of de overeenkomst dan wordt vernietigd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Jip