Conceptwetsvoorstel Modernisering en betere handhaving consumentenbescherming

De afgelopen jaren zag de Europese Unie een groot probleem bij de online aankopen van consumenten in Europa. Consumenten zouden volgens de EU op meerdere manieren worden misleid door bedrijven. Zo betalen bedrijven zoekmachines om als eerste te verschijnen bij zoekresultaten op bepaalde producten. Ook op de website van die bedrijven worden consumenten regelmatig misleid door gebrekkige of onjuiste informatie. Om consumenten dezelfde bescherming te bieden die zij hebben in de fysieke wereld, kwam het Europees Parlement met een richtlijn ter verbetering van de consumentenbescherming bij online aankopen. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ter uitvoering van deze richtlijn een conceptwetsvoorstel ingediend. Met dit wetsvoorstel zullen regels met betrekking tot het geven van informatie scherper gehandhaafd worden. Bovendien zullen consumenten online beter worden beschermd tegen misleidende en gebrekkige informatie. Wat het conceptwetsvoorstel precies inhoudt, leest u hier.

Wat houdt het conceptwetsvoorstel in?

Een conceptwetsvoorstel is een samenstelling van regels gemaakt door de Tweede Kamer of de regering. In de samenstelling staan regels ter aanscherping of versoepeling van al bestaande regels. Maar een conceptwetsvoorstel kan ook geheel nieuwe regels over een bepaald onderwerp bevatten. In deze situatie gaat het om aanscherping van al bestaande regels met betrekking tot de bescherming van consumenten bij hun online aankopen. Een conceptwetsvoorstel is het begin van de procedure die uiteindelijk zal resulteren in een wet. Deze aanscherping voor consumentenbescherming staat dus nog in de stijgers en zal nog op verschillende manieren aangepast kunnen worden. Pas tegen het einde van 2021 zal dit conceptwetsvoorstel waarschijnlijk in werking treden.

Dit conceptwetsvoorstel bevat aangescherpte regels om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren. Zo komt er voor bedrijven een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder te vermelden dat zij hebben betaald voor een hogere plaatsing. Bedrijven zullen dus moeten aangeven dat zij hebben betaald voor het hoger in rang geplaatst worden bij een bepaalde zoekactie door de consument. Ook komt er een verbod op het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen, zodat de consument alleen nog maar eerlijke beoordelingen over het product te zien krijgt. Alle (online) bedrijven moeten bovendien de consument gaan informeren of, en zo ja op welke manier zij gaan controleren of beoordelingen daadwerkelijk afkomstig zijn van consumenten die het product hebben gekocht.

Naast deze aangescherpte regels moeten (online) bedrijven aan hun consumenten laten weten wie verantwoordelijk is voor de levering en het afhandelen van retourzendingen. Zo weet de consument precies wie hij/zij zal moeten benaderen bij problemen.

De voordelen voor u als consument

In de toekomst zal u, als consument, beter worden beschermd bij uw online aankopen. Bedrijven zullen na intreding van deze wet namelijk verplicht zijn zorg te dragen voor juiste informatie richting de consument. Hierdoor zult u betere informatie verkrijgen over betaalde rangplaatsingen of over geplaatste reviews op de website, waardoor u een beter beeld heeft van het product en het bedrijf zelf. Ook met betrekking tot gebrekkige producten of retourneringen wordt u straks beter beschermd. Zo moet het voor u duidelijk zijn waar u kunt klagen over het product en wie daarvoor verantwoordelijk is. Ook het retourneren van producten zal in de toekomst makkelijker worden voor u als consument.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Imre