Incassokosten

Incassobureau

De termijn loopt af en door de drukte in het dagelijks leven vergeet u een factuur te voldoen. Aanmaningen worden verstuurd, maar u ziet deze niet of ze belanden in de ongewenste mail. Omdat de betaling niet tijdig wordt voldaan, stuurt de schuldeiser (=degene die geld van u wil) de factuur door naar een incassobureau. Wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn, zullen wij hier in het kort toelichten.

Komen de gegevens overeen?

Allereerst is het zeer belangrijk dat u controleert of de gegevens op de incassobrief overeenkomen met uw gegevens. Indien u de bankrekening niet herkent of nooit eerder een (koop)overeenkomst gesloten heeft met de in de incassobrief genoemde schuldeiser moet u dit, zo spoedig mogelijk, middels een aangetekende brief, laten weten bij het incassobureau.

Factuur datum?

Indien het een oude factuur is, is het belangrijk dat u bekijkt of de vordering van de schuldeiser is verjaard. Verjaring houdt in dat een geldvordering na verloop van een bepaalde tijd niet meer opgeëist kan worden. De schuldeiser kan u dan niet meer aanspreken op het betalen van de vordering. Als het gaat om een vordering van de huur, een lening of een boete is de verjaringstermijn 5 jaar. Bij een consumentenkoop is dit 2 jaar en alle overige vorderingen bevatten een termijn van 20 jaar. Als de desbetreffende factuur dus buiten deze termijn valt, hebben de schuldeiser en het incassobureau allebei niet meer het recht om de betaling te vorderen.  

Incassokosten?

Aan een rekening die door de schuldeiser is verzonden naar het incassobureau, worden ook incassokosten verbonden. Ook hierbij is het verstandig dat u controleert of dit evenredige kosten zijn. De overheid heeft hier namelijk vaste bedragen voor vastgesteld. Incassokosten van een factuurbedrag onder de €2500,- mogen bijvoorbeeld maar 15% van het factuurbedrag bedragen.

Oneens met de incassobrief?

Indien u het niet eens bent met de brief die is verstuurd door het incassobureau, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aangeeft bij het incassobureau. Dit kan u doen door een aangetekende brief te verzenden naar het incassobureau, waarin u de reden vermeld waarom u het niet eens bent met de factuur.

Te allen tijde is het belangrijk dat u bij het ontvangen van een dergelijke brief in nauw contact blijft met het incassobureau en de gevraagde betalingen, na controle, voldoet. Zo voorkomt u extra incassokosten.

Mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden of meer informatie willen, neem dan gerust contact op via onze website: www.rechtswinkelarnhem.nl of stuur een e-mail naar info@rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Donika