Ziekte tijdens vakantie

Stel u – als werknemer – hebt een mooie vakantie gepland staan, maar wordt tot uw grote teleurstelling ziek. Bent u dan verplicht om deze vakantiedagen tijdens uw ziekzijn alsnog op te nemen?

De werknemer krijgt ieder jaar de mogelijkheid zijn of haar vakantiedagen op te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat dit volgens de wensen van de werknemer gebeurt. Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen worden berekend door het aantal uren dat de werknemer per week werkt te vermenigvuldigen met 4. Daarnaast kunnen in de CAO of de arbeidsovereenkomst extra vakantiedagen worden aangeboden. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Nu rijst de vraag of de werkgever de opgenomen vakantiedagen van zijn werknemer mag inhouden, wanneer de werknemer ziek is. In principe behoudt een werknemer gewoon zijn recht op vakantiedagen over de periode waarin hij ziek is. De werknemer heeft immers gewerkt voor deze vakantiedagen. De werknemer dient zich ziek te melden bij de werkgever en als ondersteuning een medische verklaring aan te vragen.  

Hier zijn echter twee uitzonderingen op, waarin de werkgever wél vakantiedagen mag inhouden, ook al is de werknemer ziek tijdens zijn vakantiedagen.

  1. Dit kan wanneer schriftelijk(bijvoorbeeld in de CAO of in de arbeidsovereenkomst) is vastgesteld dat de werkgever de vakantiedagen in mag houden als de werknemer ziek wordt tijdens de opgenomen vakantiedagen. De werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  2. De andere mogelijkheid is wanneer de werknemer toestemming geeft aan de werkgever om de ziektedagen in te houden. Ook in dit geval mag de werkgever alleen de vakantiedagen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.

De werknemer is te allen tijde verplicht bereikbaar te zijn voor de werkgever of de bedrijfsarts. Wat de uitzonderingsgevallen betreft, geldt dat voor de dagen waarin de werknemer zijn werkgever of Arboarts te woord moet staan, dit niet als vakantiedag mag worden aangerekend.

Door: Donika

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!