Geluidsoverlast door de buren

Het kan voorkomen dat u last heeft van geluidsoverlast door uw buren. Dit kan zorgen voor verminderd woongenot. Wat zijn de mogelijkheden om tot een oplossing te komen?

Bron: https://www.rechtdoor.nl/kennisbank/burenrecht/wat-kan-ik-doen-als-mijn-buren-geluidsoverlast-veroorzaken

Allereerst is ons advies om in gesprek te gaan met uw buren. Het kan zijn dat uw buren hier zelf geen weet van hebben. Om tot een oplossing te komen kunt u voorstellen om bepaalde tijden voor stilte in te plannen. De geluidsoverlast kan ook worden veroorzaakt door gebrek aan de juiste materialen. Een voorbeeld daarvan is dat u overlast kan hebben van uw bovenburen die lopen. Een oplossing daarvoor zou het plaatsen van vloerbedekking kunnen zijn, waardoor de vloer beter wordt geïsoleerd.

Indien dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de hulp van anderen inschakelen. Er zijn verschillende instanties die hierbij van dienst kunnen zijn. Indien u in een flat of woning van een woningbouwvereniging woont, kan het zijn dat er afspraken omtrent geluidsoverlast zijn opgenomen in reglementen. Indien dit van toepassing is, adviseren wij om contact op te nemen met de toezichthouder van het gebouw.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om naar een buurtbemiddelaar te gaan. Dit is een deskundige die verstand heeft van conflicten omtrent geluidsoverlast. Als uw gemeente geen buurtbemiddelaar heeft zou u ook een mediator kunnen inschakelen. Vrijwillige medewerking vanuit beide partijen is hierbij wel vereist.

Wanneer de overlast afkomstig is van horeca of evenementen, kunt u naar de gemeente. Deze bedrijven zijn vaak namelijk gebonden aan voorschriften. De gemeente kan een rapporteur langs laten komen om de overlast te meten. Indien deze bedrijven de voorschriften niet nakomen, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

Indien het een spoedsituatie is, zou u ook de politie kunnen inschakelen. Vaak is er in de plaatselijke verordening ook een bepaling opgenomen over het veroorzaken van (geluids)overlast. Politieagenten kunnen naar aanleiding van een overtreding boetes opleggen of voorwerpen in beslag nemen.

Tot slot kunt u een rechterlijke procedure starten. Daarbij kunt aan de rechter de vraag voorleggen of er sprake is van onrechtmatige hinder. In beginsel bent u degene die de overlast moet bewijzen. Daarvoor is het handig om een logboek bij te houden of eventueel geluidsopnames te maken. De rechter zal een belangenafweging maken. De beslissing van de rechter is daardoor lastig te voorspellen.

Door: Jip

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij overlast? Rechtswinkel Arnhem kan u hierover adviseren. Kijk op onze home-pagina hoe u bij ons terecht kunt komen voor gratis advies!